V sklopu aktivnosti projekta Think XR smo se s projektnimi partnerji udeležili študijskega obiska na Univerzi za znanost in tehnologijo – NTNU Trondheim, Norveška. Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Laboratorij za multimedijo so zastopali Jože Guna, Klemen Pečnik, Žana Juvan in Gregor Burger.

Projekt Think XR , financiran s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma, je usmerjen v vzpostavitev kurikuluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti.

V treh dneh študijskega obiska, obisk je potekal med 6. in 8. marcem, smo imeli priložnost prisostvovati pedagoškemu procesu, delu s študenti in projektnemu delu na Univerzi. Na kampusih Gløshaugen in Dragvoll Univerze NTNU so nam gostitelji predstavili njihove pedagoške in didaktične pristope pri poučevanju in uporabi tehnologij navidezne ter obogatene resničnosti, delu na projektih iz področja XR ter razkazali laboratorije z opremo za delo na področju XR tehnologij.

Norveškim gostiteljem se zahvaljujemo za topel sprejem, izkazano gostoljubje in številne zanimive informacije ter priporočila pri snovanju kurikuluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti.

Komentirajte