Horizon projekt SMART ERA, ki ga financira EU in je vreden 6,5 milijona evrov, si bo v naslednjih štirih letih prizadeval za oživljanje podeželskih območij z razvijanjem inovativne metodologije ti. pametnih inovacijskih paketov in izvajanja aktivnosti na kar šestih pilotnih območjih.

Štiriletni projekt bo s pomočjo skupaj razvitih rešitev, združenih v “pametne inovacijske pakete”, spodbujal skupnostno pot do sprememb, zajemajoč tehnologijo, upravljanje, poslovanje, družbene vidike in oblikovanje politik.

Podeželska območja so pogosto v slabšem položaju, saj se soočajo z manjšim številom storitev, strukturnimi težavami, omejenimi možnostmi zaposlovanja, staranjem prebivalstva, begom možganov.

Tehnološke inovacije, zlasti na področju digitalnih tehnologij, skupaj z naraščajočimi priložnostmi dela na daljavo, ponujajo pomembno razvojno priložnost za preusmeritev migracijskih tokov nazaj na podeželje.

V zvezi s tem 25-članski konzorcij SMART ERA iz 10 držav priznava potrebo po strateških posegih in izkoriščanju trendov, kot je življenje na več lokacijah. Cilj ni le obravnavati izzive skupnosti, temveč v okviru projekta poiskati inovativne rešitve.

Foto: Andrea Franceschini

Koordinator projekta, Matteo Gerosa iz FBK, pravi: “Prepričan sem, da bo projekt SMART ERA pomenil pomemben korak k oblikovanju okolju prijaznejših, kompaktnejših, trajnostnih in inovativnih modelov rasti na evropskem podeželju. Vključeval bo tehnološke rešitve in družbene inovacije, da bi zagotovil strateški odziv na izzive, ki jih prinaša depopulacija, s ciljem obrniti migracijske tokove in spodbuditi trajnostno rast. Cenim priložnost, da lahko vodim izjemno in usposobljeno ekipo 25 partnerjev iz 10 evropskih držav, ki so vsi predani oblikovanju pametnega in trajnostnega razvoja na podeželju.”

V okviru projekta bodo inovacije uvedene na šestih pilotnih območjih:

  • Trentino (Italija),
  • Tramuntana/Sóller (Španija),
  • Severna Ostrobotnija (Finska),
  • Vzhodna Hercegovina (Bosna in Hercegovina),
  • Šmarje / Padna (Slovenija, Italija, Hrvaška)
  • planota Devetaki (Bolgarija).

Pilotne lokacije si bodo prizadevale izboljšati sposobnost svojih skupnosti za reševanje izzivov, pri čemer bodo spodbujale sodelovanje ne le znotraj svojih regij, temveč tudi širše, sledeč makroregionalnim strategijam EU.

Nazadnje bo projekt SMART ERA upravljal dva različna javna razpisa – enega za ponovitev svojih rešitev v podeželskih regijah, ki mu sledijo, in drugega za projekte tretjih oseb. Slednje bo razširilo strokovno znanje projekta in spodbudilo sodelovanje.

Koordinator projekta
Matteo Gerosa, Fondazione Bruno Kessler (FBK), gerosa@fbk.eu
Odnosi z javnostmi
Angela Marzorati, angela.marzorati@icons.it

Predstavnika Univerze v Ljubljani
Nina Cvar (nina.cvar@fe.uni-lj.si) in Jure Trilar (jure.trilar@fe.uni-lj.si)

Komentirajte