Evropska mreža za razvoj podeželja (European Network for Rural development) je izpostavila projekt ERUDITE kot enega najbolj relevantnih projektov financiranih s strani programov FP7, H2020 in Interreg. Gre za veliko priznanje za delo na področju razvoja digitalnih storitev in razvoja podeželja.

Dr. Emilija Stojmenova Duh je projektne rezultate predstavila tudi na AgriResearch konferenci v Bruslju, katere namen je bil preučiti, kako se izvaja razvoj kmetijstva in podeželskih skupnosti v EU ter začeti s participativnim procesom sooblikovanja prihodnjih aktivnosti pod okriljem EU politik.

Projekt ERUDITE preko procesov odprtih inovacij ter upoštevanjem družbeno ekonomskih koristi in z vključevanjem najširšega kroga deležnikov, vzpodbuja potrebe lokalnih skupnosti in različne ideje vezane na nove digitalne storitve. V okviru projekta je bila razvita metodologija odprtih inovacij z upoštevanjem družbeno ekonomskih učinkov (SEROI+: Social and Economic Return on Investment with Open Innovation). Metodologija in pripadajoč proces sta primerna za soustvarjanje in ocenjevanje novih digitalnih rešitev, produktov, storitev in okolij. V okviru projekta ERUDITE je na pobudo Laboratorija za telekomunikacije in v sodelovanju z Direktoratom za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo nastala Nacionalna FabLab mreža Slovenije (http://fablab.si/).

Projekt ERUDITE kot eden izmed štirih ključnih iniciativ na spletni strani Evropske mreže za razvoj podeželja:https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/eu-networks-organisations-research_en

Komentirajte