V petek, 20. septembra 2019, smo se v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM (ZRC SAZU) udeležili konference z naslovom Preobrazba trajnostnega razvoja. 

Mednarodna konferenca je podala različne premisleke o pomenu trajnostnosti, vzdržnosti oziroma sonaravnosti v povezavi s sodobnimi družbeno-kulturnimi, gospodarskimi in okoljskimi problemi. 

Naša sodelavca Gregor Burger in dr. Jože Guna sta na tem področju zasnovala in izvedla projekt Smart Trash Cans for Smart People. Njuno delo je na konferenci predstavil dr. Guna, ki je na kratko opisal področje pametnih naprav za ravnanje s smetmi ter njihovih koristi za gospodinjstva in mesta, navedel zanimive koncepte, uporabljene pri snovanju pametnega koša za smeti (denimo poigritev (angl. gamification)), ter na koncu predstavil še zanimivo prototipno rešitev takšnega koša za smeti. 

Različni strokovnjaki so na konferenci sicer obravnavali ravnanje z odpadki, kmetijstvo, vrtnarjenje, mobilnost, porabo energije ter druge človekove dejavnosti in prakse, ki vplivajo na planet in blaginjo sedanjih in prihodnjih skupnosti, pri tem pa je bil v ospredju zlasti koncept odrasti. 

Odrast, ki se kot koncept uveljavlja tudi v političnem kontekstu, bistvene argumente za stremljenje k čim bolj trajnostnemu razvoju iz ekonomije in gospodarstva prenaša na eksplicitno družbeno raven, s tem želi namreč ta paradigma opozoriti na potrebo po spremembi institucionalnega okvira ter družbeno-ekonomskih odnosov.

Komentirajte