Vabljeni na mednarodno konferenco Preobrazba trajnostnega razvoja v petek, 20. september 2019, med 8.30 in 15. uro v dvorano Zemljepisnega muzeja GIAM, ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, v Ljubljani.

Konferenca ponuja razmislek o pomenu trajnostnosti, vzdržnosti oziroma sonaravnosti v povezavi s sodobnimi družbeno-kulturnimi, gospodarskimi in okoljskimi problemi. Še poseben poudarek pa je namenjen mobilnosti, porabi energije, ravnanju z odpadki, kmetijstvu in vrtnarjenju ter drugim človeškim dejavnostim in praksam, ki vplivajo na planet in blaginjo sedanjih in prihodnjih skupnosti.

V Laboratoriju za Multimedijo bomo na konferenci predstavili prispevek sodelavcev laboratorija Gregorja Burgerja in doc. dr. Jožeta Gune z naslovom Smart Trash Cans for Smart People.

Komentirajte