Program Smart Anything Anywhere (https://smartanythingeverywhere.eu/), katerega del je tudi project DigiFed (https://digifed.org), v katerem aktivno sodeluje 4P DIH, ULFE, že od leta 2015 podpira digitalizacijo produktov in storitev malih in srednje velikih podjetij z dostopom do financiranja in s strokovnim znanjem velike in aktivne skupnosti digitalnih inovacijskih stičišč.

SAE ponuja vrsto pozivov v okviru številnih projektov, ki se osredotočajo na določene vrste tehnologij:

 • Kiberfizični in vgrajeni sistemi
 • Računalništvo z nizko porabo energije po meri, ki poganja kibernetsko-fizične sisteme in internet stvari (CLEC)
 • Prilagodljiva in nosljiva elektronika / organska elektronika na velikih površinah
 • Širitev mreže digitalnih inovativnih stičišč.

Pripravili smo pregled tistih, ki ponujajo aktualne in bodoče razpise za sofinanciranje  projektov v višini 70% upravičenih stroškov, ki se odvijajo v okviru malih in srednjih podjetij ali digitalnih inovativnih stičišč.

 • Smart4All (https://smart4all-project.eu) sofinancira prenos tehnologij s področja računalništva z nizko porabo energije, kot sestavni del kiberfizičnih sistemov v kontekstu internet stvari (CLEC+CPS+IoT). Prenos tehnologij se izvaja med dvema podjetjema ali pa akademsko organizacijo in podjetjem. V tem primeru je nosilec projekta lahko samo podjetje. Gre za dva tipa še aktualnih razpisov:
  • Cross Domain Technology Transfer Experiments (CTTE) pri katerem gre za produktivizacijo rešitev in multidisciplinarnega pristopa pri prenostu tehnologij na trg (TRL8+). Drugi poziv bo odprt od 15. oktobra 2021 do 15 januarja 2022.
  • Focused Technology Transfer Experiments (FTTE) v prvi vrsti podpira prenos tehnologije med akademsko sfero in gospodarstvom. Predviden je manjši TRL7. Tretji poziv bo odprt od junija do avgusta 2022.
 • Smartees (https://smartees.eu/) predvideva podporo razvoju prilagodljivih in nosljivih tehnologij. Aktualni poziv zaključen je zaključen, predvideva pa 60.000 € vavčer za podporo razvoju in 2×20.000 € za technične aktivnosti.
 • HUBCAP (https://www.hubcap.eu/) podpira storitve razvoja produktov in storitev malih in srednje velikih podjetij v okviru tehnologij kiberfizičnih sistemov. Za povezovanje ponudnikov in prejemnikov določene tehnologije ja potrebna uporaba HUBCAP platforme. Sofinanciranje do 75.000 €. Pozivi so namenjeni parom podjetij. Aktualni poziv bo odprt v novembru 2021.
 • DIH4CPS (https://dih4cps.eu/) omogoča digitalnim inovacijskim stičiščem, da skupaj s konzorcijem enega ali dveh podjetij razvijejo in integrirajo tehnologijo kiberfizičnih sistemov v poslovne procese, storitve ali produkte namenjene trgu. Odprtje zadnjega poziva je načrtovano v drugi polovici 2021.

Komentirajte