V Laškem je 22. in 23. novembra 2021 potekal tradicionalni dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP), posvet z naslovom Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti. Na srečanju sta Andrej Medved iz 2KM consulting d.o.o. in Andrej Krmac, kot predstavnik ene od partnerskih kmetij, predstavila projekt Digitalna platforma za vinogradnike pri uvajanju skupnih okoljskih pristopov z namenom zmanjševanja obremenitev kmetijstva na okolje – SMART AGRO GRAPE.

Andrej Medved je predstavil dosedanje delo na projektu in glavne izzive, ki jih projekt naslavlja. Razložil je, kako bomo z meritvami številnih okoljskih parametrov in novim prognostičnim modelom izboljšali kmetijske prakse v vinogradih. Z bolj preciznim kmetovanjem pa bomo z manjšo porabo vode, nitratov in gnojil tudi izboljšali vpliv na okolje. Predstavil je tudi partnerstvo, ki je raznoliko, a je hkrati večina partnerjev vinarjev, mladih prevzemnikov kmetij, ki imajo veliko motivacijo za uporabo sodobnih tehnologij v kmetijstvu.

V nadaljevanju je Andrej Krmac povzel pomembnost projekta za prihodnost kmetijstva. V projektu vidi možnosti za optimizacijo znižanja stroškov proizvodnje, zmanjšanje porabe vode, povečanje kakovosti pridelka ter nenazadnje večje povezanosti med kmeti.

Predstavila sta odličen primer projekt EIP in kako sodelovanje lahko rodi ogromno dobrih rešitev.

Komentirajte