Dr. Emilija Stojmenova Duh iz Laboratorija za telekomunikacije se je med 21. in 22. februarjem udeležila posveta z naslovom ‘Pilotni projekt eko-socialnih vasi in prihodnost pametnih vasi’ (ang. ‘The Smart Eco-social Villages Pilot Project and the Future of Smart Villages’), ki se je odvijal v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Kot udeleženka razprave o vlogi digitalnih tehnologij pri konceptu pametnih vasi je predstavila njihovo pomembnost za bolj vključujočo družbo in skupnosti ter izboljšanje povračanja investicij v osnovno digitalno infrastrukturo, kar se odraža na ekonomski, družbeni in okoljevarstveni ravni.

Bistvena spoznanja posveta so pomembna za naše delo na področju pametnih vasi. Osredotočajo se na participativne pristope, ki temeljijo na načelu od spodaj navzgor, in na vključevanje skupnosti. V tem pogledu digitalizacija ni cilj, pač pa orodje za vključevanje skupnosti in odpiranje novih možnosti.

Komentirajte