V četrtek, 20. junija 2019, smo se udeležili Posveta o dolgoročni podnebni strategiji za Slovenijo, ki je potekal v prostoru Državnega sveta Slovenije.

Svoje poglede na obsežno in kompleksno tematiko podnebne krize so predstavili številni posamezniki in organizacije, ki se ukvarjajo s tem področjem, na katerem smo v okviru projekta SaMBA (program Interreg Območje Alp) in drugih aktivnosti dejavni tudi v LTFE.

Udeležence posveta so tako nagovorili predstavniki državnih in lokalnih organov upravljanja, raziskovalnih ustanov, gospodarstva ter civilnih interesnih skupin, posvetu pa sta se pridružila tudi predstavnik Evropske komisije Fabien Ramos in Erica Hope iz Evropske fundacije za podnebje.

Govorci so predstavili tako širšo sliko tega področja kot tudi bolj parcialne pobude in interese, je pa med govorci in udeleženci razprave kljub vsemu prevladovalo mnenje, da je treba na področju preprečevanja podnebne krize ukrepati nemudoma in s skupnimi močmi ter na vseh zadevnih področjih, kot so: promet in transport, energetika, industrija, stavbe, odpadki ter kmetijstvo in raba zemljišč. Spremljajoča razprava je bila raznolika in intenzivna, iz nje pa je bilo razvidno, da dolgoročna podnebna strategija pomeni zlasti 1.) čimprejšnjo vzpostavitev ustrezne podnebne politike, ki stoji na trdnih institucionalnih in raziskovalnih podlagah, in njeno dosledno izvajanje ter 2.) spremembo navad in vrednot na individualnem, državnem ter gospodarskem nivoju.

Komentirajte