Iz Evropskega parlamenta prihajajo odlične novice! Za finančno perspektivo 2021–2027 Odbor za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (REGI) predlaga 13,5 milijarde evrov za razvoj podeželskih območij, od tega 2,4 milijarde za razvoj pametnih vasi.

V Laboratoriju za telekomunikacije smo na tem področju že zelo aktivni, največ v sklopu projektov Smart Villages in LiveRUR. Aktivno sodelujemo z več lokalnimi skupnostmi in se povezujemo z drugimi akterji, ki so dejavni na področju (pametnega) razvoja podeželja. Ena izmed uspešnejših povezav poteka z LAS Posavje, ki je eden od petih partnerjev projekta Pametne vasi za jutri.

Sredstva, ki bodo namenjena temu področju, bodo omogočila nadgradnjo pilotnih projektov in povečanje pozitivnega vpliva rezultatov. Veselimo se nadaljnjega dela!    

Komentirajte