Projekt »Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti«, ki ga izvajata Laboratorij za multimedijo na  Fakulteti za elektrotehniko, UL in Geodetski institut Slovenije je prešel v zaključno fazo svojega delovanja. Partnerji v okviru projekta izvajajo raziskave na področju stanja fizične in digitalne dostopnosti storitev v javnih institucijah, s ciljem zasnovati sistem celostnih rešitev, ki vključujejo tako tehnologijo, organizacijo ter deležnike in ki se nanašajo na izbrane dejavnosti invalidov.

Na 17. zasedanju držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov v okviru Organizacije združenih narodov (OZN), ki je potekalo med 11. in 13. junijem 2024, je bil na glavni razpravi ta projekt izpostavljen kot primer dobre prakse na področju zagotavljanja dostopnosti za osebe z oviranostmi.  Povezava na govor v okviru zasedanja je dostopen na: https://webtv.un.org/en/asset/k1p/k1p9upkgx0?kalturaStartTime=1340

Projekt je financiran v sklopu Ciljnega raziskovalnega programa »CRP-2022« s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Komentirajte