V našem digitalnem inovacijskem stičišču 4PDIH smo pripravili orodje, ki prikazuje stanje potreb slovenskih občin na področjih digitalizacije. Podatke smo pridobili na podlagi vprašalnika, ki smo ga skupaj z Ministrstvom za javno upravo (MJU) pripravili, da bi ugotovili, kakšne so potrebe in dejansko stanje občin na področjih digitalizacije. Vprašalnik je do sedaj izpolnilo 63 občin.

Rezultate bodo na MJU uporabili kot podlago za pripravo ukrepov, ki se navezujejo na razvoj pametnih mest in skupnosti. Obenem jim bodo služili pri pripravi strateških dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo, od katerih bo odvisno nadaljnje financiranje teh področij. Še vedno vabimo preostale občine, da izpolnijo vprašalnik. Pri pripravi odgovorov na vprašanja so občinam lahko v pomoč gradiva, ki smo jih v 4PDIH pripravili v sklopu delavnic, ki smo jih v preteklih dveh mesecih izvedli po Sloveniji. Dostopna so prek spletne povezave http://4pdih.com/gradiva/.

Vprašalnik je na voljo na tej povezavi, vsaka občina pa naj izpolni in odda le enega. Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju je na voljo Argene Superina (argene@4pdih.com).

 

Komentirajte