Cilj projekta CODIL je izboljšati instrumente regionalne inovacijske politike za boljšo podporo nastajajočemu porazdeljenemu timskemu inovacijskemu modelu in njegovemu ključnemu elementu – visoko usposobljenim mobilnim delavcem z znanjem.

 • Posebej obravnavamo, kako revolucija v načinu sodelovanja visokokvalificiranih delavcev znanja, ki jo omogoča prelomna tehnologija, vpliva na naše regionalne inovacijske vzorce in modele;
 • Zavedamo se, da so politične odločitve, ki lahko pritegnejo delavce z znanjem, ključne za uspešno inovacijsko pot v regiji;
 • Prikazujemo, kako lahko selektivni razvoj regionalnih kompetenc na področju prelomne tehnologije prav tako izboljša inovacijsko uspešnost.

Naš končni cilj je izboljšati instrumente regionalne politike in ustvariti spodbudno okolje za inovacijski model porazdeljene ekipe v evropskih regijah.

TRENUTNO STANJE

Z navdušenjem sporočamo, da se projekt CODIL zdaj izvaja v celoti in da poteka nemoteno v skladu z načrtom. V nadaljevanju vam želimo predstaviti pregled projektnih dejavnosti, ki so potekale v drugem in tretjem projektnem polletju.

V tem obdobju je naša ekipa aktivno sodelovala pri različnih dejavnostih, namenjenih doseganju naših skupnih ciljev. Uspešno smo izvedli več sestankov, delavnic in izmenjav osebja, s čimer smo spodbudili smiselne razprave in produktivne izmenjave idej. Te interakcije so bile neprecenljive pri oblikovanju smeri našega projekta in zagotavljanju usklajenosti z našimi cilji.

Za opredelitev trenutnega stanja v regionalnih inovacijskih ekosistemih, ki sodelujejo v projektu, je vsak partner uspešno izvedel analizo konteksta, ki zajema različne razsežnosti. Poleg tega je bilo pripravljeno medregijsko poročilo, v katerem so zbrane glavne ugotovitve regionalnih analiz, kar predstavlja pomemben mejnik, ki nam omogoča opredelitev področij z možnostmi za izboljšave in področij, na katerih je potrebno posredovanje.

Pomemben napredek smo dosegli tudi pri zbiranju (13!) dobrih praks iz različnih regij, ki služijo kot podlaga za naš proces učenja in prihodnje izboljšanje politik.

Zahvaljujoč predanosti vseh sodelujočih in našim skupnim prizadevanjem smo na dobri poti do zastavljenih časovnih okvirov, pri čemer smo na tej poti dosegli pomembne mejnike napredka.

Z veseljem bomo nadaljevali s skupnimi prizadevanji in nadgradili zagon, ki smo ga pridobili v preteklih mesecih!

PRETEKLI DOGODKI

Medregijski dogodek v Seinäjokiju, Južna Ostrobotnija (Finska)

7.-8. november 2023

Izjemno produktivno projektno srečanje in srečanje za prenos znanja, na katerem so imeli vsi projektni partnerji koristi od spoznavanja primerov sodelovanja in inovacij v Južni Ostrobotniji! Predstavili so nam Ruokaprovinssi – The Food Province, NextGen – Future Food Waste Reducing Buffet Dining in University Consortium of Seinäjoki, s poudarkom na dejavnostih, povezanih z (digitalnimi) inovacijami. Organiziran je bil tudi obisk podjetja Prima Power – vodilnega svetovnega proizvajalca laserskih in pločevinastih strojev, kjer smo se seznanili z njihovimi inovacijskimi pobudami ter raziskavami in razvojem v globalnem “mobilnem” okolju in razpravljali o učinkih COVID-a po delu na daljavo in na kraju samem. Del bogatega dvodnevnega programa je bila tudi izmenjava izkušenj in znanja, pregled najboljših praks iz sodelujočih regij projekta ter razprava in usklajevanje prihodnjih projektnih dejavnosti.

 

Medregijski dogodek v Furbu, severozahodna regija (Irska)

19.-20. marec 2024

Dogodek, ki je bil zasnovan kot tematska delavnica “Prelomne tehnologije v službi regionalnih inovacijskih ekosistemov”, je v osupljivem okolju osupljive irske pokrajine ponudil nekaj dni, polnih pronicljivih razprav, dinamičnih predstavitev in prelomnih idej. Dogodek je razkril, kako prelomne tehnologije preoblikujejo pokrajino regionalnih inovacijskih ekosistemov, in projektnim partnerjem omogočil, da preučijo preobrazbeni potencial tehnologij ter njihove posledice za regionalne politike in strategije. Številni lokalni inovatorji so predstavili svoje organizacije in projekte, poleg tega pa je bilo organiziranih več zanimivih obiskov digitalnih vozlišč v regiji. Obisk je osvetlil tudi delovanje ConnectedHubs.ie in mreže digitalnih vozlišč ter ponudil dragocen vpogled v njihovo vlogo pri spodbujanju inovacij na regionalni ravni.

 

Medregijski dogodek v Temišvaru, zahodna regija (Romunija)

11.-12. junij 2024

Da bi se še bolj spoprijeli z izzivi dela na daljavo, vključno z migracijo delavcev, tveganjem izgube talentov, begom možganov in razdrobljenostjo znotraj ekosistemov, smo v okviru projekta CODIL organizirali še en medregijski tematski seminar z naslovom “Spodbude in inovacijske storitve za privabljanje in zadrževanje talentov”. Dogodek je projektnim partnerjem in zainteresiranim stranem omogočil, da se zbližajo in soočijo z izzivom bega možganov in pripravljenostjo politik ter razpravljajo o inovativnih rešitvah za ohranjanje in privabljanje talentov v naših regijah. Ugledni strokovnjaki s tega področja so vodili delovne seje na temo Spodbude in inovacijske storitve za privabljanje in ohranjanje talentov, Kje se začne beg možganov, Selitev možganov in kako privabiti in zadržati talente ter Tendence bega možganov in privlačnost delovne sile, čemur so sledile poglobljene razprave v osrčju zadrževanja talentov. Dogodek je služil opredelitvi spodbud in instrumentov, ki lahko prispevajo k povečanju privlačnosti naših regij, ter prilagoditvi in prenovi politik za privabljanje in ohranjanje talentov.

Prva izmenjava osebja na Irskem

20.-21. marec 2024

Ta začetna izmenjava osebja je služila kot platforma za izmenjavo znanja med projektnimi sodelavci in zainteresiranimi stranmi. Pobuda je vključevala poglobljene obiske pomembnih deležnikov v lokalnem ekosistemu severozahodne regije Irske. Ti obiski so vključevali poglobljene oglede različnih digitalnih vozlišč v regiji, vključno z gteic@An Cheathrú Rua, gteic@An Spidéal, Portershed Digital Hub ter vozlišči iHub in Platform 94 v mestu Galway. Ta izmenjava ni le olajšala prenosa znanja, temveč je omogočila tudi neprecenljiv vpogled v digitalno pokrajino v regiji. Te interakcije so postavile trdne temelje za prihodnje sodelovanje in napredek pri našem projektu.

 

Druga izmenjava osebja v Temišvaru, Romunija

12.-13. junij 2024

Drugi krog izmenjav osebja je omogočil obsežno izmenjavo znanja med partnerji in zainteresiranimi stranmi projekta. Ta izmenjava je vključevala tudi obiske ključnih deležnikov v ekosistemu zahodne regije, kot so Nokia Innovation Garage, FABER, The Institute for Advanced Environmental Research, West University of Timisoara, ID/IFR in e-Learning Center, Politehnica University of Timisoara. Ti obiski so pripomogli k poglobljenim spoznanjem in priložnostim za sodelovanje, kar je obogatilo naša projektna prizadevanja. Vključili smo se v plodne razprave, raziskali inovativne pristope in okrepili naša partnerstva, kar je še dodatno utrdilo našo skupno zavezanost uspehu projekta.

PREGLED ZBRANIH DOBRIH PRAKS

Raziščite bogastvo dobrih praks, ki smo jih zbrali v okviru projekta CODIL

THE GAELTACHT GTEIC DIGITAL NETWORK

Strateški načrt Údarás na Gaeltachta za obdobje 2018-2020 je vključeval razvoj mreže 31 digitalnih vozlišč po regijah Gaeltachta, ki bodo ponujala hitre širokopasovne povezave in delovne prostore za spodbujanje zaposlovanja v tehnološkem, medicinsko-tehnološkem, digitalnem in ustvarjalnem sektorju. Omrežje gteic, ki zdaj obsega 27 vozlišč v petih okrožjih, je namenjeno različno velikim skupnostim, od mestnih središč do podeželskih območij. Omrežje, ki ponuja osnovne storitve, dogodke za mreženje in usposabljanje, podpira podjetnike, omogoča vrnitev diaspore in ponuja priložnosti za delo na daljavo. Mreža gteic, ki jo financirajo različni viri, vključno s podjetjem Údarás in vladnimi programi, je bila uspešna z več kot 840 delovnimi prostori, 130 podjetji in 441 zaposlenimi, kar prispeva k regionalnemu razvoju in globalni povezljivosti.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/greasan-gteicdigiteach-na-gaeltachtathe-gaeltacht-gteic-digital-network

CONNECTED HUBS

Irska vlada je kot odziv na spreminjajoče se delovno okolje zaradi COVID-19 vzpostavila ConnectedHubs.ie v okviru projekta “Naša prihodnost podeželja”, ki ga vodi ministrica Heather Humphreys TD. Cilj te pobude je bil vzpostaviti nacionalno mrežo centrov za delo na daljavo, ki bi obravnavala potrebo po trajnostnih možnostih dela na daljavo na podeželju. Določenih je bilo približno 400 vozlišč, ki so bila povabljena, da se pridružijo mreži Connected Hubs Network, ki jo omogoča spletna platforma ConnectedHubs.ie. Ta platforma je poenostavila dostop do vozlišč za delavce na daljavo in ponudila vire za vodje vozlišč. Med zainteresiranimi stranmi so bili ministrstvo za razvoj podeželja in skupnosti, upravljavci vozlišč, delavci na daljavo in javnost. Financiranje se nadaljuje, dokazi o uspehu pa vključujejo 321 vozlišč na platformi, večje število rezervacij ter pobude, kot sta nacionalni vrh vozlišč in sistem kuponov za vozlišča, ki prispevajo k zmanjšanju zastojev, nižjim emisijam in oživitvi skupnosti.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/connected-hubs

DRIVING INNOVATION IN THE PUBLIC SECTOR: LAVAL AGGLO’S TELEWORK EXPERIENCE

Javni sektor je uvedel delo na daljavo, da bi povečal prilagodljivost in spodbudil inovacije, Laval Agglo pa je prepoznal koristi, kot sta povečanje produktivnosti in boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Približno 15 do 20 zaposlenih na različnih delovnih mestih je sodelovalo v 6-mesečnem do enoletnem poskusu dela na daljavo, pri čemer jim je bila zagotovljena potrebna oprema. Rezultati ocenjevanja so bili predstavljeni pilotni skupini za morebitno izvajanje. Pozitivni rezultati so bili opaženi pri ravnovesju med delom in zasebnim življenjem ter produktivnosti. Zaposleni so izrazili potrebo po večji prožnosti, kar je privedlo do uradnega izvajanja dela na daljavo od 21. 4. dalje. Ta pobuda je zahtevala minimalne vire in je privedla do priznanih izboljšav v kakovosti in učinkovitosti dela, kar poudarja njen uspeh v organizaciji.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/driving-innovation-in-the-public-sector-laval-agglos-successful-telework-experience

REMOTE SUPPORT FOR COMPANIES

LMT ponuja spletno usposabljanje za zagonska podjetja prek namenske platforme z videoposnetki za usposabljanje, članki, podkasti in nabori orodij. Od ustanovitve je bilo pripravljenih 12 člankov, 21 videoposnetkov (skupaj 3,5 ure) in 60 izobraževalnih novic, ki zagonskim podjetjem zagotavljajo dragocene smernice v vseh fazah razvoja. Hkrati LMT mesečno izvaja spletne seminarje za regionalna MSP, ki se osredotočajo na teme inovacij in digitalne preobrazbe, pri čemer se vsakega spletnega seminarja udeleži 25 udeležencev. Skupaj je bilo leta 2021 organiziranih 10 spletnih seminarjev, leta 2022 5 in leta 2023 6, ki jih je izkoristilo več kot 600 posameznikov. Te pobude, ki se interno financirajo z majhnimi pristojbinami podprtih zagonskih podjetij, so se izkazale za uspešne pri podpiranju rasti zagonskih podjetij in lajšanju digitalnega prehoda MSP.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/remote-support-for-companies

FABLAB NETWORK SLOVENIA

Slovenija je leta 2017 v okviru projekta Interreg Europe ERUDITE pod vodstvom Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo vzpostavila nacionalno referenčno mrežo FabLab. Namen mreže je izkoristiti podjetniški potencial lokalnih skupnosti s spodbujanjem inovacij in gospodarskega razvoja v vseh slovenskih regijah. Zanjo so se zanimale različne organizacije, vključno s podjetji, šolami in javnimi zavodi. Vsak FabLab navaja premalo izkoriščeno tehnološko opremo in strokovno znanje, osredotočeno na področja pametne specializacije, za lažjo dostopnost in sodelovanje. Mreža FabLab z 80 partnerji, vključno s 27 ustvarjalnimi središči, zagotavlja obsežna sredstva za usposabljanje in opremo ter podpira inovacije in sodelovanje po vsej državi.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/fablab-network-slovenia-0

DIGITAL INNOVATION HUB (DIH) SLOVENIA

DIH Slovenija deluje kot enotno stičišče za digitalno preobrazbo in ponuja storitve za izboljšanje digitalnih kompetenc, izmenjavo najboljših praks in lažji dostop do podatkov za podjetništvo. Sodeluje z medsektorskimi partnerji, da bi vzpostavil trajnostni ekosistem, ki podpira digitalne inovacije. Cilj pobude, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in EU (ESRR), je vzpostavitev nacionalnega digitalnega ekosistema in neposredna podpora MSP. DIH Slovenija je s sedmimi zaposlenimi in strateškimi partnerstvi vključil 945 poslovnih organizacij v krepitev njihove digitalne preobrazbe, kar dokazuje njegovo vplivno vlogo pri pospeševanju digitalizacije v Sloveniji.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/digital-innovation-hub-dih-slovenia

PUBLIC PRIVATE PEOPLE PARTNERSHIP DIGITAL INNOVATION HUB – 4PDIH

4PDIH, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v partnerstvu z Združenjem občin in mest Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo, je digitalno inovacijsko vozlišče (DIH), ki uvaja orodja za napovedovanje prihodnjih potreb po delovnih mestih in kompetencah. Izzive delovne sile naslavlja s prekvalifikacijo, izpopolnjevanjem in novimi študijskimi programi za digitalno dobo. S službo 4PDIH, ki deluje kot enotna točka za digitalno preobrazbo in razvoj kompetenc, želi izboljšati digitalne kompetence, izmenjati izkušnje in podpirati prilagajanje vladnih predpisov. 4PDIH je prejel priznanja, kot je nagrada WSIS 2021, in se ponaša s strateškim partnerstvom več kot 20 ključnih partnerjev, kar ga postavlja kot model za celovito DIH, ki obravnava izzive digitalizacije.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/public-private-people-partnership-digital-innovation-hub-4pdih

SeAMK INNOVATION WEEK

Med tednom inovacij SeAMK 800 študentov drugega letnika v 12 multidisciplinarnih skupinah pod vodstvom mentorjev sodeluje pri nalogah podjetij. Vsaka skupina, v kateri je 60-80 študentov, pripravi 10 do 12 predlogov rešitev. Teden spodbuja multidisciplinarno skupinsko delo in študente pripravlja na prihodnjo poklicno pot, saj naloge zajemajo različna področja. Stranke za sodelovanje plačajo 250 EUR, s čimer se pokrijejo prostorske potrebe, medtem ko univerzitetna sredstva podpirajo osebje in prostore. Povratne informacije sodelujočih organizacij so vedno pozitivne, podjetja pa imajo koristi od inovativnih rešitev, ki jih ustvarijo študenti za prihodnja razvojna prizadevanja.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/seamk-innovation-week-0

HUBI25 COMMUNAL WORKSPACE

Cilj skupnega delovnega prostora HUBI25 je povečati privlačnost regije in gospodarsko diverzifikacijo z zagotavljanjem skupnih prostorov za delo na daljavo in digitalnih storitev za podjetja. Služi kot center odličnosti, ki spodbuja partnerstva, mreženje in ustanavljanje novih podjetij, z ločenimi delovnimi postajami, skupnimi prostori in zunanjimi površinami. Dogodki, kot so skupnostni zajtrki, tematska kosila in dnevi dobrega počutja, privabljajo občinstvo iz strank HUBI25 in okolice. V sodelovanju z različnimi partnerji, vključno z JAMI, SeAMK, JPYP in Leader Aisapari, so bile dejavnosti HUBI25 večinoma financirane iz nacionalnega sklada. S 50 registriranimi strankami je HUBI25 postal regionalno središče, ki podpira poklicni razvoj in prispeva k vitalnosti Alajärvija in okoliške regije.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/hubi25-communal-workspace

UVT DIGITAL & GREEN LIVING LAB

UVT Digital & Green Living Lab (LL) is a community of partners addressing climate change and sustainability challenges. It serves as a platform for testing green technologies and sustainable practices, fostering innovation, and enhancing community well-being. Stakeholders include academic, research, and business communities, local authorities, NGOs, and multinational companies. LL embeds its approach in structural processes, builds capacity through training, and engages stakeholders in multi-stakeholder initiatives. Successes include the creation of the Centre for Innovation and Tech Transfer and collaborative initiatives promoting technology creation, innovation, and research, such as IP training and the UVT Urban Garden.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/uvt-digital-and-green-living-lab-0

CHALLENGES & COMPETENCES

Cilj programa “Izzivi in kompetence” je premostiti vrzel med tradicionalnimi MSP in inovativnimi rešitvami s povezovanjem lokalnih študentov in podjetij. Med tedenskim izzivom študenti v skupinah razvijajo digitalne projekte za lokalna podjetja ter pri tem uporabljajo svoje spretnosti in ustvarjalnost. Ta pobuda koristi lokalnim srednjim šolam, študentom, podjetjem in organizacijam za podporo podjetjem. Program je od leta 2011 dosegel velik uspeh, saj je v 13 izvedbah sodelovalo 9 različnih šol, 954 dijakov in 165 podjetij. Povratne informacije kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva med sodelujočimi podjetji, pri čemer številna še naprej razvijajo študentske projekte v prave izdelke ali storitve.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/challenges-competencies-0

XTELA PROJECT

Projekt Xtela, ki ga vodi SGPCTCAN, se ukvarja z izzivi zagonskih podjetij z zagotavljanjem inovativnih prostorov in povezav z večjimi podjetji. Pobuda, ki se nahaja v stolpu Xtela, ponuja večnamenske prostore za sodelovanje in inovacije ter možnosti za mentorstvo, usposabljanje in mreženje. Ključni cilji vključujejo pospeševanje rasti zagonskih podjetij, spodbujanje digitalne preobrazbe in pospeševanje javno-zasebnega sodelovanja. Projekt je odprt za zagonska podjetja s področja robotike, umetne inteligence, velikih podatkov in energetske trajnosti, financira pa ga generalni direktorat za inovacije in za sodelujoča zagonska podjetja nima stroškov. Med uspehi so startupi, ki se srečujejo z izzivi velikih podjetij, kar vodi k obojestranskim koristim in uresničevanju idej.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/xtela-project-0

INNOV-8-2-CREATE

Cilj programa INNOV-8-2-CREATE, ki ga financira program Obzorje Evropa, vodi pa ga Univerza v Galwayu, je spodbuditi inovacije in sodelovanje v Evropi ter odpraviti regionalne razlike. S pomočjo spletnih seminarjev in praktičnih srečanj se zainteresirane strani vključujejo v ciljno usmerjene programe predakceleratorja in razvoj strokovnih znanj. Program zagotavlja nabor orodij za komercializacijo, metodologije za izboljšanje stopnje pripravljenosti inovatorjev ter dejavnosti, povezane z EDI v inovacijah in patentnimi prijavami. Z glavnim ciljem spodbujanja sodelovanja in povezovanja je program usklajen s 4., 8. in 9. ciljem trajnostnega razvoja ter prispeva k družbenemu in gospodarskemu razvoju. Otipljivi rezultati vključujejo nepovratna sredstva za izvedljivost, komercialne vloge za nepovratna sredstva in sodelovanje z industrijo, kar kaže na pomemben uspeh.

Več o tej dobri praksi si preberite na: https://www.interregeurope.eu/good-practices/innov-8-2-create

PRIHODNJI DOGODKI

 • Medregijski dogodek in tematska delavnica “Vloga socialnih inovacij v regionalnih inovacijskih ekosistemih”
  november 2024, Kantabrija, Španija
  Cilj dogodka: Raziskati pomemben prispevek, ki ga socialne inovacije lahko prispevajo k ohranjanju motenih inovacijskih ekosistemov.
 • Medregijski dogodek in tematska delavnica “Novi poslovni modeli za trajnostna inovacijska središča”
  april 2025, Laval, Francija
  Cilj dogodka: Iskanje novih modelov, prilagojenih za odpravo zmanjšane stopnje zaposlenosti, ki je posledica selitve podjetij in delavcev na domu.
 • Tretja izmenjava osebja v Kantabriji, Španija
  november 2024
 • Četrta izmenjava osebja v Lavalu, Francija
  april 2025

Projektno partnerstvo

 • Univerza v Ljubljani (SI) (Vodilni partner)
 • Údarás na Gaeltachta (IE)
 • Regional Council of South Ostrobothnia (FI)
 • West Romania Regional Development Agency (RO)
 • Regional Government of Cantabria (ES)
 • Laval Mayenne Technopole (FR)

Povezani partnerji

 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Slovenija
 • Laval Agglomeration, France

Kontakti:

BODOČA OBVESTILA

Spremljajte spletno stran projekta in račune v družabnih medijih, kjer bodo objavljene dodatne informacije o projektu CODIL. Naše projektne novice bodo predvidoma izhajale vsakih šest mesecev in se bodo osredotočale na novosti in zanimive vidike projekta.

www.interregeurope.eu-codil

Za to vsebino je odgovoren vodilni partner projekta. Organi programa Interreg Europe niso odgovorni za nobene informacije, ki jih vsebuje ta dokument.

Komentirajte