V Laboratoriju za telekomunikacije/multimedijo sodelujemo pri projektu Pametne vasi (Smart Villages), v okviru katerega raziskujemo in zbiramo primere dobrih praks na področju trajnostnega razvoja podeželja v Sloveniji. Projekt sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru sheme Interreg Alpine Space in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Uvodna spoznanja ter opisi
nekaterih zbranih praks in iniciativ bodo objavljeni v poglavju ‘Smart Villages in Slovenia: Examples of
Good Pilot Practices’,
ki bo del mednarodne publikacije ‘Smart Villages in the EU and Beyond’ (Emerald
Publishing). Publikacija je nastala pod uredništvom Anne Visvizi, Miltiadisa D.
Lytrasa in Györgyja Mudryja in pomeni prelomno delo, ki naslavlja problematike
(evropskega) podeželja.  

Več informacij o publikaciji, vsebini in avtorjih je dostopnih na tej povezavi.