V Ljubljani sta v okviru projekta Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti (Think XR) potekali nacionalna in zaključna konferenca. ki sta združili vrhunske strokovnjake s področja XR tehnologij. Dogodek, katerega se je udeležilo 200 oseb, je bil posvečen razpravi o vplivu virtualne in mešane resničnosti na sodobne izobraževalne prakse.

Udeležence je najprej nagovorila mag. Jasmina Mihelak Zupančič, ravnateljica Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče, v vlogi predstavnika nosilca projekta. Povzela je rezultate projekta, ki so presegli pričakovanja. Izpostavila je v sklopu projekta ustanovljeno XR partnerstvo, ki je povezalo izobraževanje in industrijo ter poudarila, da so aktivnosti tekom projekta omogočile bolj interaktivno učenje, vizualizacijo ter prakso, ki je bila do sedaj neizvedljiva. Za vse to pa so potrebna nova znanja, zato je ključno usposabljanje izobraževalnega kadra. Novi poklici trkajo na vrata, zato je pomembno, da tukaj in sedaj razmišljamo tudi o strateških ukrepih in novih paradigmah izobraževanja.

Obiskovalce dogodka sta nagovorila še Urban Kodrič z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Aleksandar Sladojević s Centra RS za poklicno izobraževanje. Izpostavila sta pomen uporabe novih tehnologij in digitalnega izobraževanja.

Aleš Pevc iz Tehnološkega parka Ljubljana je predstavil rezultate projekta Think XR, ob tem je poudaril potrebo po vključevanju XR tehnologij v šolske kurikulume.

Erik Kapfer iz Pattern.City je izpostavil pomembnost podpore učiteljem pri uporabi tehnologije ter spodbujanje stalnega učenja.

Michael Barngrover iz XR4Europe pa je izpostavil potenciale uvajanja in uporabe XR tehnologij na področju industrije in izobraževanja in pohvalil XR skupnost v Sloveniji ter povabil k vljučevanju v evropske XR povezave.

Laboratorija za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko je na dogodku aktivno sodeloval. Klemen Pečnik je moderiral panel z naslovom Kakšno strategijo bi morala sprejeti Slovenija pri uvajanju novih tehnologij v šolstvo/izobraževalne programe. Jože Guna pa je bil udeleženec okrogle mize Uvedba novih XR programskih modulov in kurikuluma v izobraževalne ustanove – izzivi in priložnosti. Na dogodku smo skrbeli tudi za snemanje in fotografiranje ter bili tehnična podpora sami izvedbi dogodka.

Na dogodku so bile izpostavljene sledeče vsebine.

  • Predstavitev akcijskega načrta in strategije za uvedbo novih XR programskih modulov/kurikuluma v izobraževalne ustanove
  • Predstavitev sporazuma o sodelovanju v strateškem XR in WEB4.0 partnerstvu
  • Razprava o vplivu XR tehnologij na izobraževalni sistem in potrebe gospodarstva
  • Krepitev prizadevanj za razvoj digitalnih kompetenc in povezovanje izobraževalnega sistema z gospodarstvom

Izpostavimo še rezultate projekta Think XR , v sklopu katerega je bilo uspešno izvedeno vrsto posvetov s strokovnjaki in tematskih delavnic, ki so skupaj pritegnili več sto udeležencev iz različnih sektorjev, od izobraževanja do industrije.

Rezultati vzajemnega učenja, usposabljanja, pilotnih izvedb in prenosa dobrih praks:

  • Vzpostavljena multidisciplinarna delovna skupina: 28 članov
  • Študijski obisk na Norveškem: sodelovalo 20 oseb iz Slovenije in 14 oseb iz Norveške
  • Izvedba programa usposabljanja za učitelje in mentorje (XR akademija – 100 ur): 4 moduli, 100 ur, 16 usposobljenih mentorjev
  • Izdelan e-priročnik za izvedbo XR akademije: pripravljeno e-gradivo za udeležence za 5 modulov
  • Izvedba XR akademije – 40 ur, 2 lokaciji, 16 študentov in zaposlenih ter 28 dijakov

Komentirajte