Multidisciplinarna, projektno zasnovana učna izkušnja magistrskih študentov različnih fakultet in programov UL temelji na skrbno izbranemu izzivu organizacije ali podjetja, s katerim se študenti magistrske stopnje različnih povezanih članic Univerze v Ljubljani soočijo in preizkusijo sposobnosti sodelovanja in reševanja zahtevnejših izzivov. Projekt v sodelovanju združuje študente, zunanje mentorje in učitelje različnih področij, ki z raziskovalnim pristopom in uporabo uveljavljenih kreativnih metod izdelajo projektne rešitve, ki jih ob zaključni predstavitvi študenti predstavijo strokovni javnosti, se soočijo s kritiko strokovnjakov iz izbranega področja in s tem pridobijo izkušnje delovanja v profesionalnih okoljih.

Več o izbirnem predmetu Multidisciplinarni projekti, si poglejte na spletni strani https://multidisciplinaren.si.

Kot vsako leto, tudi letos poteka Multidisciplinarni projekt, tokrat v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS in Službo vlade RS za digitalno preobrazbo, na temo priložnosti za digitalizacijo kmetij mladih prevzemnikov, ki se soočajo z mnogimi izzivi povezanimi s prilagajanjem tradicionalnih in novih praks sodobnim potrebam trga, spremenljivim razmeram cen v nabavnih in izzivi prilagajanj kmetovanja novi podnebni realnosti.

Več o projektu Priložnosti za digitalizacijo kmetij mladih prevzemnikov najdete tu.

Komentirajte