11. februar je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti.

Napredek pri uresničevanju zadanih ciljev za bolj uravnoteženo in vključujočo znanost na področju enakosti spolov v znanosti je sicer tako v Sloveniji kot tudi v EU še vedno prepočasen. Čeprav je skupno število žensk diplomantk terciarnega izobraževanja v Sloveniji že preseglo število moških diplomantov (v letu 2017 je diplomiralo 54 odstotkov žensk) in je število doktorandk že skoraj izenačeno s številom doktorandov, pa se v akademski karieri delež žensk zniža na okoli 17 odstotkov. Podoben trend velja v Evropi.

Zato je treba skrbno pozornost nameniti manjšemu deležu žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere in njihovemu (pre)majhnemu vplivu, ki ga imajo na odločanje v znanosti, tako po vsebinski kot po finančni plati. Pomembno je, da zagotavljamo enake možnosti za oba spola, da se intelektualni potenciali žensk ne bi več pozabljali, ampak bi se izkoriščali za pridobivanje novega znanja in posledično za zagotavljanje kakovostnejšega bivanja vseh ljudi.

V Laboratoriju za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko si zato prizadevamo ustvariti spodbudno in vključujoče ter etično raziskovalno okolje, ki zasleduje tudi načelo enakosti spolov v znanosti.

Komentirajte