Čeprav je Evropa dobro situirana, da prevzame svetovno tekmo na področju tehnologije veriženja blokov, lahko pomanjkanje digitalnih spretnosti upočasni ta prizadevanja

Novi projekt CHAISE je pod okriljem Evropske komisije prevzel razvoj nove strategije za razvoj znanj in spretnosti za obravnavanje pomanjkanja talentov pri uporabi tehnologije veriženja blokov in drugih porazdeljenih tehnologij po vsej Evropi.

Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se je pridružil konzorciju CHAISE, ki ga sestavljajo vrhunski deležniki na področju inovacij v tehnologijah veriženja blokov in razvoja ustreznih spretnosti. V tem štiriletnem projektu bodo naše aktivnosti potekale zlasti na področjih:

  • opredelitve značilnosti blokovske verige dela ter potreb po znanjih in spretnostih, ponudbe in neusklajenosti – naša naloga je opredeliti obstoječo ponudbo znanj in spretnosti;
  • oblikovanja na dokazih in učnih rezultatih utemeljenega modularnega programa usposabljanja za delo s tehnologijami veriženja blokov.

Naše dejavnosti bodo služile osnovnemu cilju projekta, ki je razvoj certificiranega programa usposabljanja za tehnologijo veriženja blokov in druge porazdeljene tehnologije ter oblikovanje poklicnega profila specialista za tehnologije veriženja blokov.

Industrija, proizvodnja, kmetijstvo, tehnologija: Evropa ima vodilno vlogo v številnih sektorjih, ki lahko smiselno izkoriščajo tehnologije veriženja blokov ali druge porazdeljene tehnologije. Hkrati pa lahko pomanjkanje digitalnih spretnosti ovira in upočasni inovacije v teh in drugih nastajajočih tehnologijah. Da bi obrnil to dinamiko in zapolnil vrzel pomanjkanja teh spretnosti, je konzorcij zagnal projekt CHAISE, da se v njegovem okviru oblikujejo ustrezne spretnosti za delo s tehnologijo veriženja blokov.

Štiriletni projekt se je uradno začel s prvim srečanjem projektnim partnerjev, ki je potekalo med 18. in 20. novembrom 2020. CHAISE pa pri tem ni le še en evropski projekt, saj ga je Evropska komisija pooblastila, da pripravi manjkajočo evropsko strategijo za znanja in spretnosti tehnologije veriženja blokov.

Razvoj spretnosti veriženja blokov na ustrezen način

CHAISE ima vse pogoje za spremembo paradigme, ki jo uvaja tehnologija veriženja blokov. Projektni konzorcij, ki ga vodi partner Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), sestavljajo evropski in globalni vodje na področju  tehnologij veriženja blokov in drugih porazdeljenih tehnologij, vključno s partnerji iz akademije in industrije ter sektorskimi organizacijami in skupnostmi.

V okviru projekta bo razvit 5-semestrski program poklicnega izobraževanja in usposabljanja (kvalifikacija) v 11 jezikih EU z inovativnim pristopom. Poleg tehničnih znanj, tipičnih za tehnologije veriženja blokov/porazdeljene tehnologije, bo CHAISE-ov predmetnik vključeval tudi mehke netehnične veščine za odzivanje na specifične potrebe sodobnih delovnih okolij (reševanje težav, timsko delo ter k strankam usmerjena in podjetniška miselnost).

Vsa učna gradiva, ki bodo razvita med projektom, bodo na voljo kot odprti spletni tečaj. Poleg tega bo CHAISE razvil tudi prvi poklicnega profila specialista za tehnologije veriženja blokov, v skladu z obstoječimi kompetencami in ogrodji kvalifikacij, da se zagotovi skupni jezik za opise digitalnih spretnosti.

O teku projekta in njegovih aktivnostih bomo seveda sproti obveščali. Trenutno je v delu oblikovanje njegove spletne prisotnosti, vključno s spletno stranjo in kanali družbenih medijev.

Komentirajte