Tako kot se globalizira svet, postajajo tudi rešitve na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) vse bolj globalne. Tudi na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko imajo izjemne strokovnjake s področja IKT, ki svoja znanja širijo po svetu, med drugim tudi na univerzah na Kitajskem. Kitajska se izjemno hitro razvija, tako na področju infrastrukture, kjer vlaki med mesti vozijo več kot 350 km/h, kot tudi na področju uporabe digitalnih storitev in ekonomije souporabe, kjer mladi v velikih mestih denarja v fizični obliki praktično ne uporabljajo več.

Profesorji Fakultete za elektrotehniko UL med vabljenimi predavatelji na kitajskih univerzah

Na univerzi Jinan na Kitajskem so svoje znanje tamkajšnjim študentom in profesorjem delili profesorji ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Andrej Kos, doc. dr. Anton Umek, viš. pred. dr. Matevž Pustišek in doc. dr. Anton Kos. Osrednje teme sodelovanja so bile digitalizacija, ključne tehnologije za obdelavo bioloških senzorskih signalov v športu in zdravstvu ter aplikacije blokovnih verig. Na Univerzi Qufu pa so, za profesorje in študente, ki načrtujejo del kariere v tujini, izvedli predavanje na temo odprtih inovacij in izdelave prototipov.

Prispevki na mednarodni konferenci o internetu stvari (IIKI) na Kitajskem

Internet stvari ali po angleško “Internet of Things” (IoT) je tema, ki se danes zelo pogosto omenja. Gre za koncept povezovanja katere koli naprave, ki omogoča povezljivost v internet. Na mednarodni konferenci na temo interneta stvari (IIKI – International conference on identification, information and knowledge in the Internet of Things), ki je letos potekala v Konfucijevem mestu Qufu, so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Andrej Kos, doc. dr. Anton Umek, viš. pred. dr. Matevž Pustišek in doc. dr. Anton Kos. V pozdravnem delu konference so predstavili Slovenijo in Univerzo v Ljubljani, v konferenčnem delu pa svoje raziskave s področja interneta stvari na različnih področjih – šport, blokovne verige, promet.

Pomen mednarodnega povezovanja in sodelovanja

Na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko se zavedajo, da se mora znanje širiti in razvijati, zato se povezujejo s številnimi univerzami po svetu. Na tak način med drugim skrbijo, da njihovi profesorji in študentje pridobivajo in širijo znanje tudi izven naših meja.

Komentirajte