22. avgusta 2018 je v slikovitem belokranjskem mestu Črnomelj potekala novinarska konferenca, namenjena predstavitvi projekta kulTura, ki naslavlja izziv oživitve kulturne dediščine v obmejnih občinah Črnomelj in Jastrebarsko, oziroma seznanitvi z aktivnostmi posameznih partnerjev tega projekta.

Na novinarski konferenci, ki je potekala v mediateki Glasbene šole Črnomelj, smo partnerji predstavili vsak svojo vlogo pri projektu, si na kratko ogledali arheološka izkopavanja, ki že potekajo v sklopu prenove črnomaljskega mestnega jedra, in se se zbrali še ob kratki pogostitvi v Črnomaljski kleti.

Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko pri projektu kulTura, ki je sredstva pridobil v okviru programa sodelovanja Interreg SI-HR, sodeluje kot tehnični partner, poskrbel bo namreč za razvoj sodobne mobilne aplikacije, ki bo nudila multimedijsko podporo za oživljanje in virtualno doživljanje kulturne dediščine mest Črnomelj in Jastrebarsko, ki sicer s tem projektom nadaljujeta plodno medsebojno sodelovanje.

Novinarska konferenca in srečanje sta potekala v prijetnem vzdušju, ki ga je zaznamovala zlasti želja po sodelovanju ter povezavi vseh pridobljenih izkušenj in znanja udeleženih partnerjev.