Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je v torek, 17. decembra 2019, potekal sestanek partnerjev pri projektu kulTura, ki se financira iz programa sodelovanja Interreg SI-HR.

V projektu primarno sodelujeta dve obmejni mesti, in sicer Črnomelj s slovenske ter Jastrebarsko s hrvaške strani. To ni njuno prvo sodelovanje, saj sta moči združili že v IPA-projektu Prebujena kulturna dediščina, ki je bil zaključen leta 2013.

Projekt kulTura je zato namenjen zlasti sodelovanju obeh mest pri obnovi kulturne dediščine ter nadaljnji krepitvi vezi med partnerji. Vodilni partner v projektu je Grad Jastrebarsko, drugi partnerji pa še Turistična skupnost Grada Jastrebarsko, Občina Črnomelj, Razvojno-informacijski center Bela krajina, mednarodna šola Libertas in Univerza v Ljubljani.

V projektu se izvajajo tako gradbene rešitve (obnova ulic, trgov in objektov, oprema objektov kulturne dediščine s premičnimi klančinami za gibalno ovirane osebe) kot tudi multimedijska obogatitev doživljanja obnovljene kulturne dediščine.

Vloga Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, ki pri projektu pod okriljem Univerze v Ljubljani sodeluje še s Fakulteto za arhitekturo, je namreč razvoj sodobne interaktivne mobilne aplikacije za odkrivanje in doživljanje kulturne dediščine obeh mest.

Na sestanku so se zbrali vsi partnerji in preverili napredek vseh aktivnosti, veliko zanimanja pa je požela ravno predstavitev nastajajoče mobilne aplikacije kulTura, ki bo vključevala tako elemente navigacije in opisov kulturnih objektov kot tudi sodobnih funkcionalnosti, kot so igrifikacija, obogatena resničnost in drugi računalniško generirani učinki, ki zagotavljajo sodobno in prijazno uporabniško izkušnjo.

Komentirajte