Kako lahko razvoj pametnih mest vpliva na kakovost bivanja?

9. septembra bo potekala enodnevna konferenca z naslovom Pametna mesta prihodnosti, ki bo namenjena zlasti predstavnikom mest in občin na lokalni in nacionalni ravni, a tudi podjetjem ter raziskovalnim in razvojnim institucijam.

K prijavi na konferenco so vabljeni vsi tisti, ki s svojimi odločitvami in dejavnostmi omogočajo nadgradnjo obstoječe infrastrukture za boljši in naprednejši jutri.

Na konferenci bodo sodelovali relevantni in strokovni govorci in govorke, ki bodo predstavili trenutne trende pri vzpostavljanju pametnih mest, razvojne priložnosti, možnosti financiranja, smernice dobrih praks iz tujine ter razpravljali o možnih rešitvah za čim lažjo vzpostavitev pametnih mest in vasi tudi pri nas.

Dr. Emilija Stojmenova Duh bo v tem okviru v predavanju najprej prikazala možnosti financiranja in subvencij na področju pametnih mest, nato pa bo predstavila še, kako lahko mesta najlažje določijo prioritetna področja za digitalizacijo z upoštevanjem ekonomskega, družbenega in okoljskega učinka.

Več o zanimivih vsebinah konference pa na povezavi.

Komentirajte