Posredujemo povezavo na podcast v katerem sta prof. dr. Janez Bešter, predstojnik Katedre za informacijsko in komunikacijske tehnologije, in mag. Jože Torkar, direktor Eltec Petrol, predstavila svoje poglede kako mlade vključiti v delo in efektivno povezati gospodarstvo in šolstvo. O IKT poklicih, povezovanju svetov gospodarstva in šolstva, sodelovanju med podjetjem Petrol in fakulteto prisluhnite na povezavi podcasta.

Podcast: Kako mlade vključiti v delo in efektivno povezati gospodarstvo in šolstvo?

Komentirajte