Digitalni potencial izobraževalnih ustanov je s pojavom pandemije postal ključna prednost kakovostnega izobraževanja na daljavo. Čez noč je postalo pomembno, kako se znajdemo ne samo z osnovno digitalno pismenostjo, temveč tudi pripravo in izvedbo učnega procesa na prek spleta in na daljavo. Kako šole izkoriščajo digitalne tehnologije za poučevanje in učenje? Na katerih področjih šola tehnologije uporablja učinkovito in kako jih lahko še izboljša? Na taka in podobna vprašanja lahko pomaga odgovoriti orodje SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies), brezplačno spletno orodje za šole, ki jim pomaga identificirati prednosti in šibkosti pri uporabi digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje.

Šola služi kot stičišče znanja, izkustvenega učenja in nadgradnje veščin za delo in življenje. Da lahko izpolni to poslanstvo, je potrebno zagotoviti pogoje, ki vključujejo modernizacijo učnih procesov tudi s pomočjo tehnologije, izvedbe pouka in širše podpore tako učiteljev kot učencev pri pridobivanju znanja in veščin v digitalni dobi. Kot predpogoj za digitalno rast šole je zagotovitev infrastrukture (povezljivost, opremljenost) ter pripravljenost šole na digitalno transformacijo. Opremljenost slovenskih šol s tehnološkimi rešitvami je dandanes močno prisotna tako v OŠ kot SŠ (kot npr. uporaba e-Asistenta, uporaba SIO učilnic, opremljenost šol s pametnimi tablami, prenosniki, tablični računalniki, ipd.), ostaja pa vprašanje, kolikšna je dejanska raba tako spletne kot fizične opreme pri poučevanju ter učenju, kar je razkril tudi nenadni prenos izobraževanja na daljavo. Da lahko vzpostavimo didaktične učne procese za e-izobraževanje in podpremo učenje v vsaki (tudi pandemični) situaciji, so potrebne digitalne kompetence ne samo učiteljev, temveč tudi vodstva šole in nenazadnje tudi učencev samih. Mednarodna anketa TALIS (OECD Teaching and Learning International Survey) iz leta 2018 je glede pripravljenosti učiteljev na temo poučevanja in učenja pokazala, da se samo 39 % izobraževalcev znotraj EU čuti pripravljene ali zelo pripravljene na uporabo digitalnih tehnologij pri dnevnem delu.

Kako torej (lahko) skrbimo za podporo uporabe tehnologije v šolskem prostoru? Ali imajo tako učenci kot učitelji dostop do raznolikih usposabljanj in izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc?

Tukaj nastopi orodje SELFIE, ki pomaga šolam pri orientaciji glede njihove digitalne zrelosti in pripravljenosti na vpeljevanje digitalnih procesov, orodij in metod v šolski prostor. Gre za preprosto spletno orodje, ki:

  • temelji na 360-stopinjski metodi ocenjevanja s pomočjo vprašalnika,
  • zajema sodelovanje učiteljev, vodstva šole in tudi učencev,
  • se lahko prilagodi na vsako posamično šolo,
  • je na voljo tudi v slovenščini,
  • je brezplačno za uporabo, vsi podani odgovori so anonimizirani in so v skladu z GDPR uredbo.

Po izvedenih spletnih vprašalnikih vsaka šola prejme lastno interaktivno poročilo stanja s podatki in vpogledom v odlike in manevrski prostor za izboljšave. Ocenjevanje lahko redno ponavljate ter primerjate morebitne izboljšave tekom zadanega časovnega okvirja. Orodje SELFIE je nastalo na podlagi evropskega okvirja DigCompOrg (European Framework for Digitally Competent Educational Organisations), kjer so zapisane tudi prakse poučevanja in digitalnih kompetenc učiteljev.

Kako deluje orodje SELFIE? 

Obiščite portal SELFIE ter sledite sedmim korakom za šole tukaj.

Več informacij: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sl

Komentirajte