Eden od pomembnejših ciljev programa sodelovanja Interreg je ustvarjati okolja, ki so spodbudna za izmenjevanje različnih rešitev, predvsem pa dobrih praks, s ciljem izboljšanja splošnega položaja državljank in državljanov ter skupnosti.

Za Carpe Digem, medregionalni projekt, ki se financira iz programa Interreg Europe in obravnava izzive, ki se pojavljajo ob vzpostavljanju delujočih digitalnih inovacijskih ekosistemov (DIGEM), povezujoč veščine na področju raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ter mehanizme za učinkovito izvajanje teh aktivnosti, so tovrstne izmenjave dobrih praks izjemnega pomena.

V tej luči se je med Fakulteto za elektrotehniko (UL) in Ministrstvom za javno upravo ter Gospodarsko zbornico Majorke vzpostavilo plodno sodelovanje delitve dobrih praks: Gospodarska zbornica Majorke je tako od Fakultete za elektrotehniko, natančneje iz analiz, opravljenih znotraj 4PDIH, ki se med drugim tudi razvija znotraj Carpe Digem v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, v svoje okolje prevzela vrsto preprostih in dosegljivih orodij z različnih področij, ki so v veliko pomoč pri koordinaciji dela na daljavo, vključujoč elemente organizacije delovnih procesov, kot so komunikacija in sodelovanje, skupno urejanje dokumentov, organizacija dela v skupini ipd.

Po drugi strani pa je sodelovanje z Gospodarsko zbornico Majorke za Fakulteto za elektrotehniko (UL) in Ministrstvo za javno upravo izredno poučno, saj je Gospodarska zbornica Majorke pomembna nosilka in posrednica na področju regionalnih politik, zlasti v povezavi z implementacijami inovacijskih in podjetniških procesov, saj prispeva potrebna znanja za spodbujanje razvoja tako lokalnih kot tudi mednarodnih omrežij pri vzpostavljanju inovativnih ekosistemov.

Nekaj primerov izmenjevanja dobrih praks je moč najti tukaj in tukaj.

Komentirajte