Interreg Adrion Tourest projekt

Fakulteta za elektrotehniko, natančneje Laboratorij za telekomunikacije –LTFE, med 24. in 25. januarjem gosti tretji sestanek konzorcija projekta Interreg Adrion Tourest. Projekt TOUREST, financira Evropska skupnost, obravnava trajnostno upravljanje voda v turističnih obalnih ADRION regijah, konzorcij pa sestavljajo partnerji iz Grčije, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Prvi dan sestanka bo namenjen pregledu projektnih aktivnosti in bo potekal na Fakulteti za elektrotehniko. V drugi dan pa sledi strokovni izlet na Primorsko. Kjer si bomo ogledali delovanje Rižanskega vodovoda, partnerja v projektu, in primere dobrih praks upravljanja v vodo na obali.