Fakulteta za elektrotehniko, natančneje Laboratorij za telekomunikacije –LTFE, med 24. in 25. januarjem gosti tretji sestanek konzorcija projekta Interreg Adrion Tourest. Projekt TOUREST, financira Evropska skupnost, obravnava trajnostno upravljanje voda v turističnih obalnih ADRION regijah, konzorcij pa sestavljajo partnerji iz Grčije, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Prvi dan sestanka bo namenjen pregledu projektnih aktivnosti in bo potekal na Fakulteti za elektrotehniko. V drugi dan pa sledi strokovni izlet na Primorsko. Kjer si bomo ogledali delovanje Rižanskega vodovoda, partnerja v projektu, in primere dobrih praks upravljanja v vodo na obali.

Komentirajte