V okviru Laboratorija za telekomunikacije in Laboratorija za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani smo zaradi razvoja in implementacije raznolikih tehničnih rešitev pripravljeni tudi na nepredvidene poteke dogodkov (kot je denimo koronavirus). Zato smo nedavno začeli tudi s spletno izvedbo študijskih predavanj, ki jih študenti in študentke spremljajo, predavatelji in predavateljice pa izvajajo od doma oziroma s poljubne lokacije.

Pogled predavatelja, ki izvaja predavanja na daljavo

Pogled predavatelja, ki izvaja predavanja na daljavo

Rešitve, ki smo jih v ta namen implementirali, omogočajo dvosmerno komunikacijo oziroma zagotavljajo možnost neovirane interakcije med študenti in predavatelji, kar je ena od ključnih sestavin kakovostne in vključujoče izvedbe spletnih predavanj. Multimedijska rešitev, ki jo uporabljamo, je namreč povezana s spletnimi učilnicami, ki so pripravljene za vse predmete Fakultete za elektrotehniko. Študentje s klikom na povezavo znotraj predmeta dostopijo do sodelovalne sobe, v kateri gledajo in poslušajo predavanja, zastavljajo vprašanja ter sodelujejo med seboj in z izvajalci predmetov.

Predavatelj za izvedbo ne potrebuje posebne dodatne opreme. Prenosni računalnik z vgrajeno videokamero in mikrofonom zadostuje, zavoljo boljše kakovosti zvoka pa je zaželeno, da uporablja nekoliko boljši mikrofon oziroma spletno kamero. Ne potrebuje niti nikakršne dodatne programske opreme, saj je izvedba predavanja na daljavo možna le z uporabo brskalnika Chrome. Pri tem študentom pošilja svojo video sliko in z njimi deli svoj zaslon. Vmesnik za izvedbo predavanja je enostaven. Predavatelj sproži klic, zažene delitev zaslona, prižge snemanje in izbere obliko spletnega predavanja. Na deljenem zaslonu lahko prikazuje katerokoli aplikacijo, ki poteka na prenosnem računalniku, npr. predstavitev MS Powerpoint. Kot zelo uporabni sta se pokazali grafična tablica in program Microsoft Whiteboard, po kateri predavatelj riše namesto po tabli.

V začetni fazi priprava tovrstnega predavanja predavateljem in predavateljicam vzame nekaj časa za ustrezno zagotovitev tehničnih pogojev izvedbe, vendar pa se je izkazalo, da se čas drugih aktivnosti (npr. risanje na grafično tablico namesto na tablo) zaradi takšnega načina poučevanja celo skrajša, poleg tega pa je ena izmed mnogih prednosti tega načina izvedbe predavanj tudi to, da je lahko predavatelj oziroma predavateljica ves čas obrnjena proti poslušalcem in poslušalkam (študentom in študentkam) ter na ta način v zelo neposrednem stiku z njimi.

Hkrati se vsa predavanja snemajo in so na voljo za ogled tudi po izvedenem predavanju. Kot ključno prednost takšnega načina poučevanja moramo sploh v tem trenutku izpostaviti pripravljenost na izvedbo učnega procesa tudi v času, ko izvedba v živo v predavalnici ni mogoča.

Uspešno delovanje te rešitve nam omogoča tudi pripravo vsebin na področju usposabljanja v okviru ICT Academy za virtualno izvedbo, ki bo udeležencem omogočala bolj dostopno in celovito sodelovanje z možnostjo naknadnega ogleda predavanj, predavateljem pa bolj interaktiven način podajanja – v prvi vrsti digitalnih – veščin in znanj.

Komentirajte