Dr. Jure Trilar se je 11. in 12. junija 2024 pridružil projektni ekipi HyPro4ST na dvodnevnem intenzivnem srečanju, ki so ga organizirali partnerji na Ekonomski Fakulteti, Univerza v Ljubljani, na katerem so partnerji razpravljali o ključnem delu razvoja projekta in prihodnjih načrtih. Dogodek je zajemal obsežen dnevni red, osredotočen na napredek projekta, njegov vpliv in prihajajoče mejnike.

Seje prvega dne so bile namenjene delovnim sklopom, ki so se osredotočali na zasnovo in razvoj spletnega tečaja usposabljanja HyPro4ST, praktičnega vodnika in virtualnega učnega središča, sledile pa so predstavitve okvira usposabljanja, učnega načrta, izdelave vsebine in praktičnega vodnika za izvajalce usposabljanja. Ključne točke so vključevale oceno razvojnih faz in zagotavljanje skladnosti s cilji projekta.

Poleg tega so člani konzorcija HyPro4ST predstavili najnovejše informacije o virtualnem učnem središču, seminarjih za usposabljanje, uvajanju tečajev in pobudah za učenje na delovnem mestu. Na seji so bili poudarjeni napredek in naslednji koraki na teh ključnih področjih. Dodatna poglavja so obravnavala kakovost projekta, upravljanje učinka in certificiranje učnih načrtov.

Drugi dan so sekcije obravnavale razširjanje, po-uporabo, strategijo trajnosti rezultatov in vodenje projekta. Partnerji so poglobljeno razpravljali o dejavnostih razširjanja in priporočilih odločevalcem z namenom zagotoviti jasen pregled in načrt izvajanja za zadnje leto projekta.

Dvodnevno srečanje je predstavljalo pomemben korak naprej za projekt HyPro4ST, saj so se vsi partnerji seznanili z napredkom in strateškimi načrti za prihodnje leto. Poglobljene razprave in interaktivni sestanki so zagotovili, da so vsi vidiki projekta na pravi poti, in postavili trdne temelje za uspešen zaključek.

Komentirajte