Profesor dr. Andrej Kos, se je udeležil HEInnovate konference na ‘Angel Kanchev’ University of Ruse v Bolgariji med 14. in 15. junijem 2018. HEInnovate konferenco je organizirala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Profesor Kos je na konferenci predstavil Laboratorija Fablab in Makerlab prototipiranje za inovativnost  ter vodil delavnice iz področja inoviranja.

HEInnovate je brezplačno orodje za samoocenjevanje za vse vrste visokošolskih zavodov. Orodje omogoča, da inštitucije ocenijo podjetniško in inovativno naravo svojega visokošolskega okolja. Uporabniki imajo na voljo obsežna gradiva za usposabljanje, vključno s praktičnimi študijami, in podporne delavnice.

Komentirajte