Projekt Girls Go Circular je nastal kot posledica nujnosti zmanjševanja razlik med spoloma, ko gre za udeležbo žensk, aktivnih na področju digitalnega in podjetniškega sektorja v Evropski uniji. Kazalnik WiD (ang. kratica za Women in Digital) Evropske komisije za leto 2019 kaže, da obstaja na področju digitalnih spretnosti razlika med spoloma v odstopanju za 11 %. Ženske predstavljajo le 34 odstotkov diplomantov na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (ang. science, technology, engineering, and mathematics – STEM ) in 17 odstotkov strokovnjakov za IKT.

Spletni program učenja o krožni ekonomiji Girls Go Circular prispeva k zmanjševanju razlik med spoloma na digitalnem področju, še posebej v državah, ki so opredeljene kot skromne in zmerne inovatorke (glede na European Innovation Scoreboard).

V programu lahko sodelujejo vse šole v ciljnih državah (južno- in vzhodnoevropske države, celoten seznam na voljo tu), udeležijo pa se ga lahko vse učenke in učenci ter dijakinje in dijaki med 14. in 18. letom starosti (program je prvenstveno namenjen dekletom, a odprt tudi za prijave fantov). Vprašanja glede prijave in vsebin lahko naslovite na skillsforfuture@eitrawmaterials.eu.

Ravnatelji in ravnateljice, učitelji in učiteljice ter dijakinje in dijaki, ki želijo sodelovati, se lahko k sodelovanju prijavijo na povezavi (obrazec na dnu strani).

Komentirajte