Najava financiranja diplomskega študija magistrskega programa računalništva na Univerzi Jinan, Ljudska republika Kitajska.

Šola za Informacijske znanosti in inženiring Univerze v Jinanu (School of Information Science & Engineering, University of Jinan (UJN)), Kitajska, išče visoko motivirane študente magistrskega študija. Financiran je triletni študij preko različnih shem (Chinese Government Scholarship, Shandong Government Scholarship, UJN President Scholarship and other). Vse študijske dejavnosti in komunikacija potekajo v angleškem jeziku.

Financiranje obsega:

 1. Brezplačno registracijo in šolnino;
 2. Brezplačno nastanitev na univerzitetnem kampusu;
 3. Zdravstveno zavarovanje in nezgodno zavarovanje za tuje študente na Kitajskem;
 4. Mesečna štipendija (višina je odvisna od kompetenc in delovnih izkušenj kandidata).

Merila za izbiro kandidatov:

 1. Kandidat ne sme biti državljan Ljudske republike Kitajska in mora biti primernega zdravja;
 2. Kandidat v času oddaje prijave ne sme biti registriran študent nobene Univerze na Kitajskem;
 3. Kandidat mora imeti zaključeno 1. stopnjo bolonjskega študija računalništva, informatike ali informacijsko komunikacijskih tehnologij. Prav tako ne sem presegati starosti 35 let.
 4. Zahtevano je aktivno znanje angleščine (govorjenje, branje in pisanje), saj bodo vse študijske aktivnosti potekale v angleškem jeziku;
 5. Kandidat naj ima odlično akademsko ozadje, zaželeno GPA 3.0/4.0 ali več.

Prijava naj vsebuje:

 1. Spremno pismo (prosimo izberite želenega mentorja iz spodaj navedenega seznama mentorjev. Prijave brez izbranega mentorja bodo obravnaven kot brezpredmetne);
 2. Podroben življenjepis (osnovne informacije o vas s pripadajočo sliko, zakonski status, GPA, strokovne in raziskovalne kompetence, obstoječe objave itd.) Pri pripravi gradiva se držite osnutka na povezavi http://www2.ujn.edu.cn/en/ise_files/Application.doc;
 3. Izpisek vaših akademskih uspehov, nagrad in ocen;
 4. Diplomsko listino 1. bolonjske stopnje;
 5. Študijski načrt za čas obiska na Univerzi Jinan;
 6. Priporočilna pisma. Vsak kandidat naj pošlje vsaj tri priporočilna pisma, ki naj bodo potrjena s strani Fakultete. Fakultete morajo imeti preverljive domače strani na spletni strani matične Univerze. Priporočilna pisma pošljite preko elektronske pošte na naslov želenega mentorja.

Rok za oddajo prijave je 20. marec 2018

Vse zahtevane materiale pošljite želenemu mentorju, obvezno pred iztekom roka prijave, naslovi mentorjev se nahajajo na povezave: http://www2.ujn.edu.cn/en/ise.html

Spisek predvidenih mentorjev: Yuehui Chen, Jinping Li, Zhenxiang Chen, Xiuyang Zhao, Yuan Zhang, Lin Wang, Dong Wang, Yun-Xia Liu, Kun Ma, Sijie Niu.

Komentirajte