FabLab mreža Slovenija je postala članica koalicije Digitalne veščine in delovna mesta

Nacionalna mreža FabLab Slovenija, ki jo koordinira Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, je postala članica koalicije Digitalne veščine in delovna mesta (Digital Skills and Jobs Coalition).

Koalicija združuje države članice EU, podjetja, organizacije, izobraževalne institucije in druge partnerje, ki delujejo na področju spodbujanja digitalnih veščin, ter deluje v dobro zmanjševanja njihovega primanjkljaja. Namen koalicije je v procese pridobivanja digitalnih veščin vključiti vse segmente družbe – od strokovnjakov do zaposlenih in učencev.

FabLab mreža Slovenije se ponosno pridružuje članom koalicije pri doseganju zastavljenih ciljev!

Komentirajte