Med 9. oktobrom in 11. oktobrom, smo se udeležili Evropskega tedna regij in mest (https://europa.eu/regions-and-cities/ ), ki je potekal v Bruslju. Sodelovali smo pri treh delavnicah, organiziranih s strani Broadband Competence Office, DG Agri in ESPON, kjer je naša sodelavka doc. dr. Emilija Stojmenova Duh predstavila naše delo na temo digitalizacije na podeželju, ki poteka v okviru projektov Interreg Europe Erudite, Interreg Alpine Space Smart Villages in Horizon 2020 LiveRur. Predstavili smo tudi orodje SEROI+ (http://seroi.plus/ ), namenjeno za so-ustvarjanje digitalnih storitev, ter identifikacijo indikatorjev in analizo družbenih, ekonomskih in okoljskih učinkov. Kot primer dobre prakse za premagovanje ovir digitalne preobrazbe je bila večkrat predstavljena nacionalna mreža FabLab Slovenija (http://fablab.si/ ), ki jo koordinira naš laboratorij.

Komentirajte