Predstavitev tekmovanja

Tekmovanje spodbuja mlade k raziskovanju perspektivnega področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Cilji tekmovanja so: širjenje in poglabljanje znanja s področja omrežnih tehnologij in računalniških omrežij, povezovanje zainteresiranih mladih s fakultetami in gospodarskimi družbami, druženje ter razvijanje zdravega tekmovalnega duha. Tekmovanje organizira Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani.

Vsebina tekmovanja

Vsebina tekmovanja so osnovna znanja iz omrežnih tehnologij. V to področje spada poznavanje:

 • osnovnih pojmov in konceptov računalniških omrežij,
 • protokolov in standardov v omrežjih,
 • protokolnih skladov (OSI in TCP/IP) in funkcionalnosti posameznih slojev,
 • protokola Ethernet in MAC-naslavljanja,
 • transportnega protokola TCP in UDP,
 • protokola IP ter storitev na omrežnem sloju,
 • osnovnega rokovanje s protokoloma IPv4 in IPv6,
 • načrtovanja, izračuna in nastavljanja podomrežnih mask in naslovov IP,
 • aplikativnega protokola in storitev,
 • operacijskega sistema iOS ter osnovnih CLI-ukazov,
 • načrtovanja osnovnih omrežij z upoštevanjem konceptov varnosti.

Kdo lahko tekmuje?

Tekmovanje je namenjeno vsem srednješolcem od 1. do 4. letnika. Tekmovalci se lahko prijavijo prek šol, mladinskih centrov in drugih organizacij. Prijavi se ekipa, ki šteje 3 tekmovalce. Sodelujeta največ 2 ekipi iz posamezne organizacije.

Način izvedbe tekmovanja

Tekmovanje je virtualno. Za vse ekipe se izvede uvod v tekmovanje prek klepetalnice Hangouts, v kateri tekmovalci tudi prejmejo navodila za tekmovanje. Vse ekipe rešujejo isti omrežni izziv. Čas za reševanje je omejen na največ 2 uri. Ekipa, ki v najkrajšem času predstavi rešitev, zmaga.

Ekipe se morajo prijaviti do 11. 2. 2021 na naslov training@ltfe.org. Podatki, ki jih pošljete ob prijavi, so:

 1. naziv organizacije (šola, akademija Cisco ipd.),
 2. ime ekipe (vsaka ekipa si izbere ime),
 3. ime in priimek vseh treh tekmovalcev ter velikosti majice (majice prejmete po pošti),
 4. Gmailov naslov predstavnika ekipe in telefonska številka.

Na navedenih kontaktih morate biti dosegljivi na dan tekmovanja. Na ta Gmailov naslov boste 18. 2. 2020 dobili prva operativna navodila za tekmovanje (navodila za nastavitve in testiranje povezave za multi-user instanco).

Tekmovanje bo v sredo, 3. 3. 2021, ob 13.00.

Komentirajte