V sklopu programa EkoSmart je nastalo diplomsko delo z naslovom Družinsko usmerjen razvoj spletnih aplikacij, ki ga je avtor Vid Čermelj danes, 19.7.2018 uspešno zagovarjal. Diplomsko delo je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Emilije Stojmenove Duh.  Vid v svoji nalogi analizira k družinam usmerjen pristop načrtovanja in oblikovanja spletne aplikacije MyFamily, ki je bila razvita v sklopu projekta RRP3 Aktivno življenje, dobro počutje.

Avtor v diplomski nalogi opiše faze razvoja aplikacije za družine ter poda priporočila na kaj je potrebno biti pozoren pri razvoju aplikacij za večgeneracijske družine. Opozori na to, da je pri potrebno biti pozoren na odnose, lastnosti in položaj posameznih družinskih članov ter upoštevati tudi njihov odnos z družino. Opiše rezultate prvih uporabniških testiranj, jih interpretira ter na podlagi tega poda načrte za nadaljnji razvoj.

Aplikacija MyFamily je zasnovana tako, da spodbuja aktivno družinsko življenje ter krepi komunikacijo med družinskimi člani.