Z veseljem obveščamo, da je bil članek z naslovom ‘Rethinking Family-Centred Design Approach Towards Creating Digital Products and Services’, pri katerem so sodelovali Jure Trilar, Veronika Zavratnik, Vid Čermelj, Barbara Hrast, Andrej Kos in Emilija Stojmenova Duh, objavljen v strokovni reviji Sensors.

Članek gradi na spoznanjih, ki so nastala pri razvoju spletne aplikacije MyFamily in dosedanjih študijah s tega področja, ter poda nadaljnja spoznanja, povezana s potrebami in omejitvami pri uporabi IKT-tehnologije za spodbujanje aktivnega družinskega življenja in krepitev komunikacije med družinskimi člani v sodobnih družinah.

Komentirajte