V sredo, 14. 11. 2018, smo se sodelavci s Fakultete za elektrotehniko udeležili 3. nacionalne konference o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri z naslovom ‘Načela ustvarjalne skupnosti v praksi’.

Domači in tuji predavatelji so predstavili zanimive prakse oziroma načine upravljanja skupnih dobrin, tudi tistih v digitalni obliki, in njihovo uporabo v javno dobro za trajnostno ekološko in družbeno transformacijo na lokalni in globalni ravni.

Pri našem delu se pogosto srečujemo s povezovanjem različnih deležnikov, ki predstavljajo skupnost, bodisi v obliki nevladnih organizacij bodisi kot samonikle lokalne in druge interesne organizacije, zato smo ob srečevanju z njimi dobili dober uvid v njihove motivacije in v to, kako izboljšati življenjski prostor, ter spoznali praktične in procesne težave, ki ob tem nastajajo.

Več na spletni strani projekta Dovolj za vse.

Komentirajte