Prejšni teden, v torek 12.7. in sredo 13.7.2022, je v Ljubljani potekal partnerski sestanek projekta DigiFed – Digitalna inovacijska stičišča (DIH) za obsežno uvajanje digitalnih tehnologij v evropskih malih in srednje velikih podjetjih, katere cilji so podpora podjetjem na njihovih poteh digitalizacije, izboljšanje ponudbe DIH in povečanje sodelovanja DIH ter preizkušanje novih shem financiranja za podporo evropskim MSP. DigiFed je financiran s strani programa EU Horizon 2020.

Po začetnem neformalem srečanju dan pred uradnim začetkom sestanka sestanka so se (ponovno) spletle vezi z projektnimi partnerji iz Francije, Italije, Španije, Madžarske, Avstrije in Nemčije. Dober sodelovalni duh je pomagal pri učinkoviti in odlični izvedbi skozi celotni projektni sestanek, kjer so partnerji preverili ključne ugotovitve v poteku projekta do sedaj, trenutni status delovnih paketov in ocenili tveganja pri nadaljnih korakih. Pomemben del so predstavljala vmesna vsebinska in finančna poročila, ki razkrivajo veliko dinamiko v oviru projketa. Sledilo je ocenjevanje vplivov in s tem povezani predlogi za izboljšavo metodologije. Udeleženci so aktivno prispevali k vpogledom za nadaljni sodelovalni model oz. trajnost DigiFed partnerstva. Izredno pomembna je bila delavnica na temo enakosti med spoloma, kjer so partnerji primerjali izkušnje med delovanjem projekta, kakšni so bili konkretni podatki na tem področju ter kako nasloviti to problematiko do konca projekta ter v nadaljnih prizadevanjih za večjo vključenost žensk v razvojne in vodstvene aktivnosti inovativnih projektov.

Udeleženci so, poleg dejavnosti Fakultete za elektrotehniko, dodobra spoznali tudi mesto Ljubljana in njeno kulturno in kulinarično ponudbo.

Komentirajte