Projekt DigiFed bo predstavil nov potencial digitalnih tehnologij CPS, avtonomije ter interakcije med človekom in napravami za mala in srednje velika podjetja

Na Leti, raziskovalnem inštitutu CEA Tech v Grenoblu (Francija), je bil 29. januarja 2020 objavljen nov evropski projekt programa Horizon 2020, ki obsega razvoj novih čezmejnih storitev med evropskimi digitalnimi inovacijskimi stičišči (angl. DIH – Digital Innovation Hub).

Projekt DigiFed se izvaja v okviru 12 evropskih raziskovalnih inštitutov, ključnih članov vrednostne verige na področju elektronike in na univerzah, osredotočenih na spodbujanje sprejemanja naprednih digitalnih tehnologij in kiberfizičnih sistemov (angl. Cyber-Physical Systems – CPS) v mala in srednja podjetja (MSP), s poudarkom na še-ne-digitaliziranih podjetjih.

DigiFed bo sledil poslovnemu načrtu, ki zagotavlja trajnostno delovanje zveze inovacijskih stičišč, kot ga je določila Evropska komisija, in bo zagotavljal ključne podporne mehanizme za posamezna podjetja in skupine malih in srednjih podjetij za spodbujanje uvajanja digitalnih tehnologij v ponudbo njihovih izdelkov in storitev.

DigiFed bo v svoj inovacijski program vključil najmanj 200 evropskih malih in srednje velikih podjetij. Vsaj 80 od teh bo prejelo podporo za financiranje in druge prednosti inovacijskih poti DigiFeda, polovica teh pa bo podjetij, ki šele začnejo svojo digitalno preobrazbo.

»DigiFed bo eksperimentiral z novimi inovacijskimi procesi v korist MSP z ustvarjanjem in podpiranjem zavezništev med velikimi podjetji in inovativnimi MSP, da bi okrepil svoje dosežke na trgu,« je dejala Isabelle Chartier, koordinatorka projekta pri CEA Leti. »Projekt bo prav tako pomagal ustvariti povezave med MSP, da prikaže potencial digitalnih tehnologij CPS na področjih varnosti strojne opreme, odnosov med človekom in strojem ter avtonomije delovanja teh tehnologij. DigiFed se osredotoča na sodelovanje med inovacijskimi stičišči po vsej Evropi, da bi te tehnologije in znanja zagotovili vsem evropskim MSP.«

V triletni projekt v vrednosti 7,9 milijona EUR, ki ga koordinira CEA Leti skupaj z Nanolec IRT, so vključena podjetja AVL (Avstrija), BluMorpho (Francija), STMicroelectronics (Francija in Italija) in Zabala (Belgija), univerze BME (Madžarska), Univerza v Ljubljani (Slovenija), raziskovalna centra Digital Catapult (Združeno kraljestvo) in Ikerlan (Španija) ter organizacije Minalogic (Francija) in Steinbeis Innovation (Nemčija).

4P DIH je slovensko digitalno inovacijsko stičišče, ki deluje v okviru LTFE na Univerzi v Ljubljani in bo eno ključnih inovacijskih stičišč v projektu DigiFed. Ekosistemu, ki vključuje raznolike partnerje iz velikih ter malih in srednje velikih podjetij, občin, vlagateljev in pospeševalcev, javne uprave, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij, pomaga ustvariti najboljše pogoje za dolgoročno uspešnost digitalne preobrazbe v Sloveniji.

DigiFed je financiran s strani Evropske komisije, pogodba št. 872088

Komentirajte