V petek, 19. aprila 2019, smo se sodelavci LTFE v okviru projektov Smart Villages, SaMBA (oba iz programa Območje Alp) in Liverur (program Horizon 2020) udeležili posveta na tematiko pametnih vasi, krožnega gospodarstva in trajnostnega turizma ter mobilnostnih praks v Krajevni skupnosti Padna.

V okviru zadolžitev pri posameznih projektih smo opravili posvete in posneli intervjuje z lokalnimi deležniki in posamezniki, ki izstopajo po svojih prizadevanjih za razvoj lokalnega okolja. Pri snemanju predstavitvenih videov smo še posebno pozornost namenili položaju mladih ter vlogi in delovanju žensk v skupnosti Padna.

Vtisi obiskovalcev Padne

Srečali in pogovarjali smo se z domačinkami in domačini, ki se trudijo in si prizadevajo za celovit napredek Padne, zato smo dobili dober vpogled v to, kaj najbolj potrebujejo za uspešen poslovni, turistični in digitalni preboj.

Snemanje idilične okolice

Svoje vloge oziroma dejavnosti in želje so nam predstavili Robert Titan, predsednik Krajevne skupnosti Padna, domačin Denis Goja, ki je dejaven na področju turističnega razvoja Padne, Jerneja Vitežnik iz Istrskih hiš Padna, zeliščarka in izdelovalka naravne kozmetike Jana Žibert, Vesna Žerjal, ki je dejavna pri lokalnem povezovanju žensk, umetniški par Karlo in Marta Pavlinc ter gostinca in kmetovalca Simon Pribac in Urška Muhič.

Intervju: Denis Goja
Intervju: Jerneja Vitežnik
Priprave na intervju: Simon Pribac in Urška Muhič

Podobno kot ob nedavnem obisku Občine Kungota smo še enkrat utrdili prepričanje, da je za načrtovanje in izvedbo raznovrstnih projektnih aktivnosti nadvse pomembno ravno tesno sodelovanje lokalnimi prebivalci, ki je v projekte vključena. Obisk nam je tako prinesel ogromno prijetnih srečanj in obilo idej za nadaljnji razvoj projektov in sodelovanje s skupnostmi.

Ekipa LTFE