V okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2022 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Geodetskem inštitutu Slovenije izvajamo raziskovalni projekt št. V2-2252 z naslovom »Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti«, ki ga financirata Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Povezave na stran projekta.

Cilj projekta je predvsem identificirati največje izzive in težave, s katerimi se soočajo invalidi ob uporabi storitev javnih institucij ter izdelava predlogov tehničnih in organizacijskih rešitev za njihovo premagovanje, ki bi jih MDDSZ lahko v prihodnje tudi dolgoročno materialno podpiral.

Za boljše razumevanje potreb in izpostavitev ključnih težav pri uporabi in dostopanju do storitev javnih institucij smo, v prostorih Multimedijske dvorane na Fakulteti za elektrotehniko, organizirali namenske delavnice s skupinami slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter gibalno oviranih oseb. Udeleženci delavnic so nam podali širok in oseben vpogled v problematiko in pomanjkljivosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev javnih institucij za osebe z oviranostmi.

Izvajalci projekta Analiza konceptualnih zasnov informacijske in tehnične sistemske podpore invalidom za povečanje socialne vključenosti se iskreno za zahvaljujemo vsem udeležencem in njihovim matičnim organizacijam za aktivno sodelovanje, številne odlične predloge in vpoglede v pomanjkljivo zagotovljeno dostopnost storitev javnih institucij. Vse zbrane informacije in pobude na delavnicah nam bodo pomagale pri pripravi končnih predlogov za povečanje uporabe in dostopnosti storitev javnih institucij za osebe z oviranostmi.

Komentirajte