V Mariboru so se 21. aprila 2022 sestali deležniki, s ciljem sooblikovanja nove javne storitve Mestne občine Maribor na področju kulture. Vabilu so se odzvali Aljoša Kirič, Nina Kirbiš in Klemen Brvar, iz Mestne občine Maribor, Martina Magdič iz Mariborske knjižnice, Mojca Petek, Zavod za turizem in Petra Kolmančič ter Žan Lebe iz mariborskega Mladinskega kulturnega centra. Delavnico je po metodi SEROI+ izvedla Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v okviru projekta The Public Link, ki je bil uvodoma prisotnim predstavljen. Kot iztočnice za delo na delavnici so bile s strani mesta predstavljene še želje in potrebe Mestne občine Maribor ter Mariborske knjižnice, strnjene v projektno zasnovo Mariborska literana pot, s strani fakultete pa projekt KulTura, v okviru katerega je bila razvita mobilna aplikacija za spoznavanje kulturne dediščine v Črnomlju. Iz fakultete so bili ob dr. Emiliji Stojmenovi Duh prisotni še dr. Nina Cvar, Saša Kek in Vid Stropnik.

Dobro uporabniško izkušnjo javnih storitev lahko zagotovimo le tako, da uporabniki sodelujejo pri njenem razvoju. Da bi pomagali pri zagotavljanju prihodnjih, trajnostnih in odzivnih javnih storitev z aktivnim sodelovanjem deležnikov ter vključevanjem novih tehnologij, je bila delavnica v Mariboru ena v nizu aktivnosti projekta The Public Link.

Priložnost za novo javno storitev, ki so jo zbrani prepoznali in odločili nasloviti, je odstotnost sodobnega načina prezentacije literature. Storitev bo tako mobilna aplikacija z elementi obogatene resničnosti (AR), ki bo na igrifikaciran način spodbujala spoznavanje Maribora skozi literarne ustvarjalce, njihove junake in njihova dela.

Predstavnica Zavoda za turizem Maribor je potrdila, da beležijo povpraševanje s strani obiskovalcev po novih, nekonvencionalnih doživetjih Maribora, tudi na področju literature. Hkrati pa so večkrat izpostavili željo po sodobnih rešitevah in krepitvi identitete mesta. Ena ključnih prepoznanih ciljnih skupin, kot uporabnikov storitve, so otroci in mladi, hkrati pa njihove učiteljice in učitelji slovenskega jezika v višji triadi osnove šole, srednjih šol in fakultet. Vabljeni predstavniki šol so prisotnost na delavnici opravičili, razumljivo zaradi pouka, zato bo z njimi organizirana dodatna sodelovalna aktivnost. Ponudnik stroritve bo Mestna občina Maribor z Mariborsko knjižnico, med tem ko je interes za promocijo izrazil tudi Zavod za turizem. Mladinski kulturni center pa je ponudil pomoč pri testiranju, ki je ena ključnih faz na poti razvoja te digitalne rešitve.

Z izvedenim procesom je fakulteta dobila dragocene vhodne podatke o ciljih, deležnikih, o sami storitvi in njenih želenih učinkih, da bi lahko pripravili dober predlog rešitve, ki bo predstavljen vsem sodelujočim.

Komentirajte