Sedemintrideseta delavnica o telekomunikacijah: Povečanje odpornosti kritične infrastrukture z uporabo naprednih rešitev IKT 16. in 17. maja 2022, Spletna platforma Zoom

Vabilo k sodelovanju

Slovensko društvo za elektronske komunikacije organizira 37. delavnico o telekomunikacijah VITEL, ki bo 16. in 17. maja 2022 na spletni platformi Zoom. Tema delavnice je Povečanje odpornosti kritične infrastrukture z uporabo naprednih rešitev IKT.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot predavatelj. Prosimo vas, da nam do 30. marca 2022 sporočite pripravljenost za aktivno sodelovanje na delavnici.

To naredite tako, da izpolnite obrazec na strani: https://www.drustvo-sikom.si/prijava-prispevka-article-registration/.

Za predavatelje je udeležba na dogodku brezplačna. Programski odbor bo na podlagi prispelih predlogov do 10. aprila 2022 oblikoval dokončni program delavnice. Od izbranih predavateljev pričakujemo, da nam do 30. aprila 2022 pošljete predstavitev v obliki pdf, ki jo bomo vključili v zbornik.

O tematiki delavnice

Kritična infrastruktura zajema zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in katerih morebitna prekinitev delovanja ali celo uničenje bi imelo resne posledice za nacionalno varnost in gospodarstvo ter zdravje, varnost, zaščito in blaginjo ljudi. Kritična infrastruktura je ves čas izpostavljena številnim tveganjem, ki ne izvirajo le iz naravnih in drugih nesreč, geopolitičnih napetosti, konfliktov in vojn, temveč tudi iz razvoja in digitalizacije  sistemov kritične infrastrukture ter potreb njihovih uporabnikov. Na delavnici bomo namenili največjo pozornost informacijsko-komunikacijskim omrežjem in sistemom, ki so temeljni elementi za ostale sektorje kritične infrastrukture in brez delovanja katerih si danes ne predstavljamo digitalne družbe.

V skladu z digitalnimi smernicami in evropskim zelenim dogovorom si je Evropska unija postavila cilje za zmanjšanje toplogrednih plinov in ogljično nevtralnost. Ti cilji so zelo ambiciozni in zato zahtevajo drastične spremembe povsod, pri tem pa ne gredo na roko globalno zelo spremenljive razmere. Hitrost pojavljanja novih izzivov je trenutno večja od hitrosti uvajanja rešitev, kar predstavlja resno tveganje za visoko kakovost oskrbe z energenti, ki smo je vajeni v EU, dobavo le-teh, preskrbo s hrano in vodo, zdravstveno oskrbo državljanov in podobno. Priznajmo si, delovanje kritične infrastrukture temelji na (sodobnih) tehnologijah IKT, katerih izbira, uvajanje in upravljanje ima ključen vpliv tako na zanesljivo delovanje kot na odpornost kritične infrastrukture. Razvoj in uvajanje tehnologij IKT na eni strani pomeni večjo odpornost in učinkovitost, na drugi strani pa predstavlja določena varnostna tveganja.

V tem nepredvidljivem času so na udaru vsi sektorji kritične infrastrukture, ki so vedno bolj medsebojno povezani in soodvisni. Pomembni sektorji, ki jih želimo nasloviti v okviru delavnice so poleg energetike še promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance in varovanje okolja.

Na delavnici želimo predstaviti poglede na naslednje teme:

  • izpostavljenost kritične infrastrukture tveganjem,
  • odpornost sistemov kritične infrastrukture,
  • zakonodajni in regulatorni vidiki informacijske varnosti sistemov kritične infrastrukture,
  • pomen radijskih frekvenc za kritično infrastrukturo,
  • kibernetska varnost sistemov kritične infrastrukture,
  • izzivi in vplivi medsektorskega povezovanja kritičnih infrastruktur,
  • rešitve IKT za podporo sistemov kritične infrastrukture,
  • dobre prakse pri uvajanju teh rešitev,
  • vloga in položaj slovenske industrije in strokovnjakov v procesu zagotavljanja zadostne odpornosti sistemov kritične infrastrukture,
  • pričakovanja glede nadaljnjega razvoja in izzivi na tem področju.

Prijave na delavnico

Kot poslušalec se na delavnico prijavite tukaj. Cena udeležbe je 250€.

Informacije o delavnici

Pogoje za sodelovanje, prijave in druge informacije so dostopne na spletnem naslovu http://www.drustvo-sikom.si/dogodki/vitel-2022/, vsa vprašanja pa naslovite na naslov vitel@drustvo-sikom.si.

Komentirajte