Zadnji dan septembra smo se zaposleni in študenti v Laboratoriju za telekomunikacije in Laboratoriju za multimedijo zbrali v prostorih Računovodske hiše Unija, kjer so bili predstavljeni projekti in dejavnosti, ki se odvijajo pod okriljem obeh laboratorijev.

Dan LTFE in LMMFE

Dan LTFE in LMMFE

Namen srečanja je bil, da seznanimo s projekti in vsebinami, ki že tečejo pri nas, in z novimi priložnostmi.

Dan LTFE in LMMFE

Dan LTFE in LMMFE

Svoje delo smo umestili v univerzitetno okolje, v katerem delujemo, saj se pomen inovativnosti na Univerzi v Ljubljani in na njenih fakultetah močno in hitro krepi, ter se posvetili tudi vlogi naših pedagogov ter akademskim in znanstvenim dosežkom naših sodelavcev.

Pogovorili smo se o načinih medsebojnega sodelovanja in o spremembah, ki si jih želimo, pri tem je bilo izpostavljeno, da si želimo še več ekipnega dela in povezav znotraj obeh laboratorijev.

Postavili smo okvirno smer, v katero želimo tako s svojim delom kot vizijo stopati prihodnje leto, razpravljali pa smo tudi o tem, kako vizijo čimbolj učinkovito in preudarno uresničevati.

Debata je bila dinamična in plodna ter je pokazala na veliko zavzetost članov laboratorijev za to, da se razvijamo in spretno lotevamo vseh izzivov časa. K angažmaju in prizadevnosti, ki ju je čutiti v naši sredini, pa zelo pripomorejo tudi takšni dnevi, ko dobi vsak član laboratorija priložnost, da izrazi svoje predloge, želje in ideje.

Naše okolje:

Komentirajte