S ciljem predstavitve partnerskih digitalnih inovacijskih ekosistemov (DIGEM) ter premisleka o mestu digitalnih inovacijskih ekosistemov v širšem kontekstu, s prav posebno pozornostjo, namenjeno digitalnim inovacijskim ekosistemom, pametnim vasem in digitalni preobrazbi širše, je Interreg Europe projekt Carpe Digem 28. maja organiziral mednarodni spletni seminar Regionalno spodbujanje digitalizacije: pristop projekta CARPE DIGEM.

Seminar, na katerega se je registriralo 80 udeleženk in udeležencev, je moderirala doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, ki je med drugim vodila tudi plenarno zasedanje o digitalnih inovacijskih ekosistemih, za tehnično podporo dogodka pa je poskrbela Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije.

Ker so želeli partnerji projekta pokazati, da je za izgradnjo »trajnostnih ekosistemov za digitalne inovacije« nujno medsebojno povezovanje, s čimer se krepi povezovalna vloga digitalizacije, je bil seminar razdeljen v dva temeljna sklopa: v prvem so partnerji predstavili in delili izkušnje, kako se s pomočjo razvoja digitalnih inovacijskih ekosistemov podpira razvoj pametnih vasi, industrije 4.0., turizma, kulturnih industrij, javne uprave (zlasti delovanja občin) in razvoj podeželskih inovacijskih digitalnih stičišč prek razvijanja celostne strategije digitalnih inovacijskih ekosistemov. V tem delu seminarja, katerega posnetek si lahko ogledate na koncu prispevka, so nekateri partnerji predstavili tudi razvite prakse, ki so se pokazale kot učinkovit odgovor na izzive, ki jih je s seboj prinesla pandemija koronavirusa; tako so npr. partnerji iz Majorke predstavili plodno, solidarnostno sodelovanje med visoko tehnološkimi podjetji ter lokalnimi ponudniki hrane, švedski partner iz eXpression Umeå je med drugim predstavil možnosti za kreativne industrije, zlasti za glasbene izvajalce, ki so med koronakrizo ostali brez živih nastopov, na zelo dober odziv pa so naleteli tudi slovenski partnerji, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LTFE, Ministrstvo za javno upravo in Skupnost občin Slovenije, ki so s premišljenimi odzivanji med razglašeno dvomesečno karanteno v okviru 4PDIH, digitalnega inovacijskega stičišča, ponudili vrsto učinkovitih rešitev tako za občinske predstavnike kot širšo skupnost.

 

V prvem sklopu mednarodnega spletnega seminarja niso izostale niti še kako pomembne metodologije dela s skupnostmi, pri čemer so bili še posebno dejavni partnerji iz Francije in Švedske s poudarjanjem aktivne participacije skupnosti, ne nazadnje pa tudi iz Slovenije, in sicer pilotno območje pametne vasi Šmarje. Tamkajšnji lokalni koordinator Andrej Medved je poudaril učinkovitost metode SEROI+, Saša Kek pa je kot predstavnica Skupnosti občine Slovenije predstavila analizo stanja in potreb slovenskih občin.

Če so se tako v prvem sklopu predstavljali konkretni primeri trajnostnih ekosistemov za digitalne inovacije, natančneje iz z uvodnim nagovorom in predstavitvijo razvoja Interreg projekta Carpe Digem vodilnega partnerja, Nièvre Numérique, ki ga je zastopal Clive Peckham, je drugi sklop potekal v znamenju panelne diskusije med predstavniki iz Francije, Irske, Švedske, Majorke in Slovenije. V razpravi so se razpravljavci in razpravljavke med drugim dotaknili opredelitve podobnosti in razlik med urbanimi in podeželskimi inovativnimi digitalnimi ekosistemi, predvsem pa so se strinjali, da je za uspešno digitalno preobrazbo potrebno sodelovanje na vseh ravneh, predvsem pa zavedanje, da mora digitalna tehnologija povezovati, oz. da je morda največji izziv (pa tudi grožnja), da ta ostane nekako izključena iz naših vsakdanjikov.

Spletni seminar Regionalno spodbujanje digitalizacije: pristop projekta CARPE DIGEM – VIDEOPOSNETEK

Komentirajte