Interregov projekt ‘Ekosistem digitalne preobrazbe Carpe Digem’, ki ga Univerza v Ljubljani izvaja v sodelovanju z devetimi projektnimi partnerji iz Francije, Španije, Irske, Bolgarije, Portugalske, Irske ter z Ministrstvom za javno upravo na način mednarodnega konzorcija, je vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve uvrstil v veljavni načrt razvojnih programov 20202023.

Za projekt, ki traja 42 mesecev, je mednarodni konzorcij pridobil nepovratna sredstva v višini 85 %, pri čemer 15 % stroškov projekta krije vsak partner sam.

Ker Carpe Digem svoje aktivnosti izvaja prek širjenja in medsebojnega povezovanja medregionalnih digitalnih ekosistemov na kolektivni ravni, s tem krepi povezovalno vlogo digitalizacije, nenazadnje pa tudi izobraževalnih skupin.

Več o projektu, katerega daljnosežnost se utemeljuje v njegovem osrednjem cilju, da se deležnikom zagotovi dostop do celostnih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo, je moč najti tukaj.

Komentirajte