Cisco omrežna akademija je 10. decembra objavila prenovljen kurikulum enega najbolj prepoznanih tečajev s področja omrežnih tehnologij Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA).

Novi tečaj vsebuje 3 module. Vsebine so osvežene, kar nekaj tem, ki so aktualne v svetu IKT, je novih. Priljubljeni tečaj, ki je znan po tem, da odlično pojasni koncepte omrežnih tehnologij in usposobi za delo s profesionalno omrežno opremo, je z novo različico še bolj usmerjen k pripravi udeležencev na čim hitrejši prehod v realna delovna okolja.

Prvi modul CCNA 1 (Osnove omrežij) prek slojevitosti modelov predstavi svet internetnega protokola. Drugi modul CCNA 2 (Osnove usmerjanja, preklapljanja in brezžičnih omrežij) se poleg že uveljavljenih vsebin (virtualizacija LAN-omrežij, STP, DHCP, statično usmerjanje) dotakne tudi področja brezžičnih omrežij WLAN ter zaščite na nivoju LAN-omrežij. Tretji modul CCNA 3 (Omrežja podjetij, varnost in avtomatizacija) je doživel največje spremembe. Predstavi področje kibernetske varnosti, ranljivosti in napadov ter kriptografijo. Poleg še vedno aktualnih tematik OSPF, ACL, NAT in QoS so dodane vsebine za nadzor, virtualizacijo in avtomatizacijo omrežij.

Na voljo je tudi novim tečajem prilagojena verzija omrežnega simulatorja Cisco Packet Tracer v7.3.0 s podporo za vse tri glavne operacijske sisteme (Windows, Linux, macOS).

Celoten tečaj CCNA časovno še vedno obsega preko 200 ur predavanj in laboratorijskih vaj. V LTFE CNA akademiji tečaj izvajamo praviloma enkrat tedensko, kar pomeni celoletno usposabljanje. Decembra sta z novim programom usposabljanja že začeli dve skupini.

Na tečaj, ki se začne v začetku februarja, se lahko prijavite tu: prijavnica

Poleg novih tečajev so se spremenile tudi industrijske certifikacije, ki bodo z novim CCNA certifikatom (oznaka: 200-301) zaživele februarja 2020. V začetku leta 2020 pričakujemo spremembe in prenovljeno vsebino pri naprednem tečaju Cisco Certified Network Prosessional (CCNP).

Komentirajte