Med 25. in 26. novembrom se je v Kungoti z okolico odvijalo drugo partnersko srečanje projekta Carpe Digem, financiranega iz programa Interreg Europe. Konzorcij desetih partnerjev iz osmih držav je skupaj z deležniki analiziral stanje digitalne transformacije v ruralni Evropi s fokusom na slovenskih dobrih praksah lokalnih digitalnih inovacijskih ekosistemov.

Dvodnevno srečanje je – poleg obveznega pregleda stanja tekočih projektnih aktivnosti s sestankom partnerjev ter projektne upravljalne skupine in pregleda digitalizacijske strategije za potrebe slovenskega gospodarstva s strani deležnikov – med drugim vključevalo tudi predstavitev 4P DIH-a, ki je nastal v okviru LTFE, namenjeno pa je bilo tudi analizi možnosti razvoja Kungote kot razvojno orientirane občine, ki poleg razvijanja trajnostno naravnanega turizma, kmetijstva in podjetništva v ruralnih okoljih svoj razvoj gradi na ohranjanju bogate naravne in kulturne dediščine.

Če se je prvi dan glavnina dogajanja odvila na turistični družinski kmetiji Valdhuber, z izjemo jutranjega ogleda KreatorLaba in SocioLaba, je bil drugi dan v znamenju dopoldanskih študijskih ogledov, sestanka mreže ERNACT, predvsem pa sinteze izvedenih analiz v vaški skupnosti Svečina.

Študijska optimizacija projektnega srečanja je bila zagotovljena z obiski naslednjih študijskih primerov: KreatorLaba in SocioLaba v Mariboru kot primerov podpornih okolij za razvoj digitalne transformacije in razvijanja socialnega podjetništva, kmetije Leber – Vračko kot primera uspešnega intergeneracijskega sodelovanja in vključevanja digitalizacije v področje živinoreje, Hiše vin Doppler kot primera uvajanja IOT v vinogradništvo ter Hiše vseh generacij kot uspešnega medgeneracijskega občinskega kompetenčnega centra.

Z ogledi študijskih lokacij in izvedenimi delavnicami so partnerji in deležniki skupaj z mrežo ERNACT izvedli sistemsko optimizacijsko analizo intra- in interregionalnih razvojnih opcij za izbrano študijo primera ter s tem učinkovito obravnavali projektno tematiko digitalne preobrazbe v ruralnih območjih.

 

Komentirajte