Na podlagi projekta Po kreativni poti do znanja se je v okviru Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL NTF) uspešno zaključil projekt StoneKey (Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju). Končni produkt projekta je aplikacija KamenCheck. Aplikacija je učni pripomoček, s pomočjo katerega lahko po principu določevalnega ključa določamo tipične slovenske kamnine in se ga lahko vključuje tudi v poučevanje vsebin v okviru formalnega izobraževanja.

Projektno skupino je sestavljalo osem študentov treh študijskih smeri (Geologija, Grafične in interaktivne komunikacije ter Elektrotehnika in Multimedija) pod mentorstvom doc. dr. Petre Žvab Rožič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in doc. dr. Jožeta Gune. V projekt je bil vključen tudi doktorski študent Rok Brajković. Pri razvoju aplikacije smo sodelovali s podjetjem DigiEd, d. o. o. (delovni mentor Žiga Fon), ki je specializirano za razvoj produktov in storitev s področja e-izobraževanja.

Aplikacija KamenCheck je prosto dostopna in si jo lahko naložite na android naprave preko GooglePlay trgovine. Povezava bo v kratkem vidna tudi na spletni strani projekta. Sledite nam lahko tudi na Facebooku.

Novica je povzeta objavi Univerze v Ljubljani.

Komentirajte