Razvoj tehnologij pete generacije (5G) predstavlja danes enega ključnih elementov pri nadaljnjem razvoju in inovacijah v IKT industriji, s potencialom da ključno vpliva na skoraj vse industrijske sektorje.

5G infrastruktura z virtualiziranimi omrežnimi funkcijami, modeli souporabe, računalništvom v oblaku in računalništvom na obrobju, s podporo za distribuirano izgradnjo infrastrukture in zanesljivimi mehanizmi za podporo orkestraciji in prioritizaciji zagotavljanja storitev so le nekatere zmogljivosti, ki sedaj prvič v celoti omogočajo izvajanje kritičnih komunikacij v okolju, ki temelji na souporabi infrastrukture, zgrajene z uporabo uveljavljenih tehnologij. Tri ključne karakteristike 5G – večja pretočnost, manjše zakasnitve in distribuiranost – so ključni vzvodi inoviranja na področju novodobnih aplikacij, kot na primer poglobljena navidezna resničnost, brezpilotne zračne flote in avtonomna vožnja, ki bodo znatno spremenile način kako ljudje uporabljamo in interagiramo s tehnologijo in bodo preoblikovale uporabniške vzorce in uporabniško izkušnjo, kar posledično vodi v spremembo storitvenih in prihodkovnih paradigm.

Področje javne varnosti  (Public Protection and Disaster Relief – PPDR) ni izjema, področje lahko z uvedbo tehnologij 5G bistveno pridobi.

Projekt 5GSafety se bo osredotočil na zanesljive 5G-ready komunikacije in aplikacije z uporabo novih in izboljšanih interaktivnih modalnosti za državljane in profesionalne uporabnike PPDR.

V projektu 5GSafety bomo raziskali alternativne oblike 5G tehnologij in načine migracije obstoječega stanja k tehnologiji 5G ter ocenili njihov vpliv na zagotavljanje PPDR aplikacij za državljane in profesionalne uporabnike PPDR. Namen je naslviti naraščajočo potrebo po evalvaciji zmožnosti hitre vpeljave nove  generacije PPDR aplikacij in vzpostavitev migracijskih strategij od današnjih namenskih profesionalnih komunikacijskih sistemov proti 5G infrastrukturi v skupni rabi. S tega vidika se Evropa sooča s številnimi izzivi, ki jih bomo naslovili v 5GSafety, med drugim:

  • kako zagotavljati kritične komunikacije na celotni komunikacijski poti (end-to-end) z visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti  s pomočjo uporabe medsektorskih enabling tehnologij (cross-cutting KeyEnabling Technologies – KET),
  • kako zadovoljiti specifične potrebe PPDR sektorja vključno s 5G prioritizacijo, prednostnim zagotavljanjem storitev in delovanjem storitev tudi v ekstremnih razmerah,
  • kako zasnovati 5G arhitekture z naslavljanjem specifik PPDR z vidika modelov souporabe in dela z občutljivimi podatki, ter
  • kako najbolje izkoristiti najnovejše komunikacijske tehnologije za premostitev razkoraka med trenutnim stanjem tehnološke zrelosti v PPDR, ki očitno zaostaja za komercialnimi sektorji, in zagotoviti moderne večmodalne aplikacije in konzumacijske modalnosti za državljane in profesionalne uporabnike PPDR na način, ki bo zadostil njihovim potrebam tako pri vsakodnevnem delu kot tudi v izrednih razmerah.

V tem kontekstu je strateški cilj projekta 5GSafety izvesti raziskovalno in inovacijsko delo, ki bo omogočilo novo generacijo 5G-ready produktov in storitev, ki bodo prilagojeni potrebam PPDR sektorja. Cilj je raziskati in zasnovati nove arhitekture in ključne enabling tehnologije za izgradnjo napredne ponudbe dispečerskih storitev (Dispatcher as a Service – DPaaS) za PPDR stroko in novo generacijo uporabniško-usmerjenih aplikacij za potrebe osebne varnosti državljanov, ter raziskati strategije za implementacijo takšnih aplikacij v virtualiziranem 5G okolju v skupni rabi z zagotovljeno varnostjo, zasebnostjo in povratno kompatibilnostjo s trenutnimi PPDR komunikacijskimi sistemi.

Trajanje projekta: 1.9.2018 – 31.8.2021

Spletna stran: https://5gvarnost.iskratel.com/

Partnerji:

  • Iskratel, d.o.o
  • Telekom Slovenije, d.d.
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
  • Osi, d.o.o.

Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Komentirajte